Ochranná lhůta po skončení zaměstnání

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

I když skončí pracovní poměr, tak lze pobírat nemocenskou nebo mateřskou, jestliže dojde k čerpání těchto dávek v ochranné lhůtě. Podmínkou je však předchozí účast na pojištění.

Jestliže zaměstnanec nastoupí na nemocenskou v zákonné 7denní ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru, potom mu vznikne nárok na nemocenskou, která náleží od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních 14 dnech nemoci náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Náhradu mzdy je možné čerpat pouze po dobu trvání pracovního poměru. Způsob ukončení pracovního poměru nemá vliv na nárok nemocenské v ochranné lhůtě.

Praktický příklad 1)

Paní Čechové skončil pracovní poměr k 31. 7. 2017. Paní Čechová nastoupila na nemocenskou 4. 8. 2017. Přestože paní Čechová již není v pracovním poměru, tak bude mít nárok na nemocenskou, neboť k nástupu na nemocenskou došlo v ochranné lhůtě.

Praktický příklad 2)

Paní Petrželová pracovala pro zaměstnavatele ABC, pracovní poměr byl ukončen vzájemnou dohodou k 31. 7. 2017. Od 3. 8. 2017 bude paní Petrželová v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Paní Petrželová bude mít nárok na nemocenskou, přestože byl pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou. Zdali je pracovní poměr ukončen výpovědí zaměstnavatele, výpovědí zaměstnance nebo vzájemnou dohodou nemá vliv na čerpání nemocenské v ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru.

Mateřská v ochranné lhůtě

Pro přiznání peněžitého příspěvku v mateřství (mateřské) musí být splněny zákonné podmínky. Jednou z nich je účast na pojištění nebo nástup na mateřskou v ochranné 180denní lhůtě. Těhotná zaměstnankyně je v ochranné lhůtě a výpověď může dostat pouze výjimečně v souladu se zákoníkem práce. Standardní výpověď pro nadbytečnost dostat těhotná zaměstnankyně nemůže. Jestliže je však uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou, potom pracovní poměr skončí uplynutím času, i když je zaměstnankyně těhotná.

Praktický příklad 3)

Zaměstnankyni Pokorné skončí pracovní poměr sjednaný na dobu určitou k 31. 7. 2017. Začátkem listopadu 2018 nastoupí paní Pokorná na mateřskou. Paní Pokorná bude mít nárok na mateřskou, přestože nebude v zaměstnaneckém poměru, neboť nastoupí na mateřskou v ochranné lhůtě a splní potřebnou dobu pojištění v rozsahu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí