Jak předejít dvouměsíční výpovědní lhůtě?

štítky Právo Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pracovní poměr může být vždy ukončen jen v souladu se zákoníkem práce. Zaměstnanec může podat výpověď i bez udání důvodu, zaměstnavatel jen odůvodněnou výpověď. Při výpovědi vždy plyne dvouměsíční výpovědní lhůta. Jak lze ukončit pracovní poměr ihned?

Když podá odůvodněnou výpověď zaměstnanci zaměstnavatel nebo zaměstnanec podá výpověď zaměstnavateli, tak pracovní poměr nekončí ihned, ale běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Výpovědní lhůta je ochranou pro druhou smlouvní stranu. Zaměstnanec má jistotu, že bude mít ještě následující dva měsíce práci a zaměstnavatel má jistotu, že odcházející zaměstnanec ještě stihne alespoň částečně zaučit nového zaměstnance.

Praktický příklad 1)

Paní Molková podá zaměstnavateli výpověď, protože chce odejít do starobního důchodu. Paní Molková se mylně domnívá, že z důvodu odchodu do důchodu končí pracovní poměr ihned. Paní Molková podá výpověď 15. 8. 2017. Pracovní poměr tedy skončí až 31. 10. 2017, tedy po uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty.

Jak lze rychle ukončit pracovní poměr?

Vyhnout se dvouměsíční výpovědní lhůtě je možné. Rychlé ukončení pracovního poměru může být výhodné pro zaměstnavatele nebo zaměstnance. Velmi rychle je možné ukončit pracovní poměr vzájemnou dohodou, se kterou však musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Dohoda o ukončení pracovního poměru není jednostranný právní úkon jako podání výpovědi.

Praktický příklad 2)

Zaměstnanec Soukup chce rychle ukončit pracovní poměr, neboť si našel výrazně lépe placenou práci. Nový zaměstnavatel přitom požaduje co nejrychlejší nástup do zaměstnání. Pan Soukup si vždy velmi dobře plnil své pracovní úkoly a jeho starý zaměstnavatel jeho rozhodnutí chápe a ví, že takové finanční podmínky mu nabídnout nemůže. V rámci dlouholetých skvělých pracovních vztahů však nechce panu Soukupovi dělat problémy, a proto souhlasí s rychlým ukončením pracovního poměru vzájemnou dohodou.

I z dohody lze obdržet odstupné

Jestliže je pracovní poměr ukončen vzájemnou dohodou, ve které je jako důvod ukončení pracovního poměru uvedena nadbytečnost zaměstnance, potom i v těchto případech náleží zaměstnanci odstupné v souladu se zákoníkem práce. Jestliže pracovní poměr trval déle než dva roky, potom náleží zákonné odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí