Tříměsíční zkušební doba

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pracovní smlouva musí dle zákoníku práce obsahovat druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do práce. Velmi často je však v praxi sjednávána i zkušební doba. Proč je to výhodné pro zaměstnavatele i zaměstnance?

Pracovní smlouva musí být sjednána písemně. V případě, že je sjednána zkušení doba, tak nesmí být delší než:

a) 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru

b) 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru u vedoucího zaměstnance

Zkušební dobu je možné dle zákoníku práce sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

Výhody pro zaměstnavatele

Během zkušební doby je možné pracovní poměr zrušit z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době se vyžaduje písemná forma, jinak se k němu nepřihlíží. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Při sjednání zkušební doby má tedy zaměstnavatel čas zjistit, zdali zaměstnanec na danou práci stačí a je pro firmu přínosný. Jestliže tomu tak není, tak je možné bez dalších finančních nákladů rychle pracovní poměr ukončit. Při zrušení pracovního poměru ve zkušební době nenáleží odstupné a není nutné nijak výpověď odůvodňovat.

I pro zaměstnance je zkušební doba výhodou

Někteří zaměstnanci chápou sjednání zkušební doby jako nedůvěru zaměstnavatele. Jako jejich zkoušku, ze které jsou velmi nervózní. Přílišná nervozita může v některých případech negativně ovlivnit jejich pracovní výkony. Přitom sjednání zkušební doby je výhodné i pro zaměstnance. Během prvních týdnů je možné zjistit, že tato práce je nevyhovující nebo je možné obdržet zajímavější pracovní nabídku. V takových případech je možné díky zkušební době takovou situaci snadno vyřešit. Mnohdy se teprve po pár týdnech zjistí, že realita neodpovídá původní nabídce nebo se nepodaří zapadnout do pracovního kolektivu, což je rovněž velmi nepříjemné.

Neutíkat ukvapeně

Při prvních problémech v nové práci však není vhodné hned ukončit pracovní poměr ve zkušební době. Vždy je vhodné si vše důkladně promyslet a o takto závažném kroku minimálně několik dní přemýšlet a probrat danou situaci i s nejbližším okolím. Každá změna zaměstnání je stresovou záležitostí a nikde není jistota, že u dalšího zaměstnavatele bude vše lepší. Příliš časté krátkodobé zaměstnání stěžují situaci na trhu práce, zejména v menších městech. Na všechna pracovní úskalí je vhodné se informovat před podpisem smlouvy.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí