Pořízení nemovitosti a daně

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Při pořízení nemovitosti se nesmí zapomenout na daňové povinnosti. Za jakých podmínek se platí daň z nabytí nemovitých věcí a daň z nemovitosti?

Nákup nemovitosti s sebou přináší i daňové povinnosti. Zatímco daň z příjmu fyzických osob platí v případě nesplnění legislativních podmínek pro daňové osvobození prodávající, tak kupující podává daňové přiznání k dani z nemovitosti a v budoucnu i k dani z nabytí nemovitých věcí. Aktuálně je možné v kupní smlouvě dohodnout, kdo bude platit daň z nabytí nemovitých věcí. Pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno, kdo bude daň z nabytí nemovitých věcí platit, potom je povinen podat daňové přiznání prodávající.

Připravovaná legislativa však počítá s tím, že plátcem daně z nabytí nemovitých věcí bude vždy kupující, v účinnost by měla daňová novela vstoupit nejdříve od 1. října letošního roku, konkrétní datum závisí na průběhu legislativního procesu. Když dojde k návrhu na vklad na příslušném katastrálním úřadu před termínem účinnosti daňové novely, tak se stále postupuje dle aktuálního legislativního stavu a tedy s možností určení, kdo bude daň z nabytí nemovitých věcí platit.

Kdy se daň z nabytí nemovitých věcí se neplatí?

Z úplatného prodeje nemovitosti se platí daň z nabytí nemovitých věcí, daňové přiznání je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy je proveden vklad do katastru. Daňové přiznání se přitom podává na finančním úřadu, kde se příslušná nemovitost nachází. Při dědictví nebo darování se však daň z nabytí nemovitých věcí neplatí, neboť se nejedná o úplatný prodej.

Daň z nemovitosti

Všichni vlastníci nemovitosti platí každoročně daň z nemovitosti. Daň se platí za daný rok do konce května. Při pořízení nemovitosti během roku 2016 je nutné podat do konce ledna 2017 daňové přiznání k nemovitosti. Daňové přiznání je nutné podat i při dědictví nebo darování nemovitosti.

Praktický příklad

Paní Dvořáková koupila v červenci byt. Paní Dvořáková bude muset podat daňové přiznání k dani z nemovitosti do konce ledna 2017. Poprvé bude paní Dvořáková platit daň z nemovitosti až v květnu 2017. Daň z nemovitosti na rok 2016 totiž zaplatil do konce května původní majitel. Rozhodující pro platbu daně na daný rok je stav k 1. lednu příslušného roku. V dalších letech již paní Dvořáková daňové přiznání podávat nebude, daňové přiznání se podává pouze jednou, daň se však platí každoročně.

Jak je to u družstevního bytu?

U družstevního bytu se převádí členská práva, proto se z převodu družstevního bytu neplatí daň z nabytí nemovitých věcí a ani se každoročně neplatí daň z nemovitosti.

Petr Gola

Další články k tématu Nemovitosti a daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí