Hypotéka snižuje daňovou povinnost

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Situace na finančním trhu je příznivá a čerpání hypotečního úvěru je výhodné. Zadlužení kvůli nemovitosti, která odpovídá finančním možnostem rodiny, je z dlouhodobého hlediska zodpovědným krokem. Legislativou je řešení vlastní bytové situace podporováno, splátky úroků z hypotéky snižují roční daňovou povinnost.

Zaplacené úroky z úvěru na řešení vlastní bytové situace snižují daň z příjmu fyzických osob. Na výši sociálního a zdravotního pojištění nemá splácení hypotéky žádný vliv. Od základu daně je možné za rok 2016 odečíst splátky úroků z úvěru až o 300 tisíc Kč.

Praktický příklad

Paní Krejčí si koupila v roce 2016 druhou nemovitost. Nákup financovala prostřednictvím hypotečního úvěru. Protože nemovitostí není řešena vlastní bytová situace paní Krejčí, tak si nemůže od základu daně za rok 2016 odečíst zaplacené úroky z úvěru.

Praktický příklad

Paní Kohoutová zaplatila v roce 2016 na úrocích z hypotečního úvěru celkem 45 100 Kč. Úvěrem je řešena vlastní bytová situace paní Kohoutové. Protože daňový odpočet snižuje daňový základ a nikoliv přímo vypočtenou daň, tak daňová úspora paní Kohoutové bude činit 6 765 Kč (45 100 Kč × 15 %).

Odpočet se uplatní v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání

Snížit daňovou povinnost je možné pouze za celý kalendářní rok. Během roku není možné z důvodu splácení hypotéčního úvěru platit méně na dani z příjmu. Začátkem každého roku zasílají banky svým klientům potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru. Pokud jsou splněny podmínky pro daňový odpočet, tak zaměstnanci doručí dané potvrzení mzdové účetní. Příslušné potvrzení je nutné doručit mzdové účetní do 15. února. Živnostníci podávající daňové přiznání doloží dané potvrzení jako přílohu k daňovém přiznání.

Zaměstnancům vznikne nárok na daňovou vratku

Během roku je zaměstnancům z jejich mzdy odváděna zálohová daň z příjmu. Protože se daňové odpočty uplatňují až v ročním zúčtování daně, tak zaměstnanci zaplatí na zálohách během roku více než je jejich roční daňová povinnost. Zaměstnancům, kteří splácejí hypoteční úvěr, kteří uplatní daňový odpočet, tak vznikne nárok na daňovou vratku. Tuto daňovou vratku obdrží po provedení ročního zúčtování, nejpozději ve mzdě za březen.

Praktický příklad

Pan Malý má měsíční hrubou mzdu 30 000 Kč. Měsíční daňová záloha na dani z příjmu je 3 960 Kč (30 000 Kč × 1,34)  × daňová sazba 15 %) – sleva na poplatníka 2 070 Kč). V ročním zúčtování uplatní daňový odpočet o úroky z hypotečního úvěru ve výši 29 800 Kč. Pan Malý obdrží ve výplatě za březen daňovou vratku ve výši 4 470 Kč (29 800 Kč × 15 %).

Petr Gola

Další články k tématu Nemovitosti a daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí