Daně na Slovensku

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Podnikatelské prostředí se na Slovensku každoročně zlepšuje. Slovensko patří mezi největší světové výrobce osobních aut na 1 000 obyvatele. Slovensko je velmi atraktivní lokalitou pro české investory a podnikatele. Velkou výhodou je znalost domácího trhu. Jaké daně se platí na Slovensku?

V současné době existují na Slovensku tři závody automobilů: Volkswagen v Bratislavě, PSA Peugeot Citroen v Trnavě a KIA v Žilině. Životní úroveň Slováku se zvyšuje, o čemž svědčí zlepšující se hodnocení Slovenska dle řady mezinárodních institucí. Slovensko patří mezi podprůměrně zadlužené země EU. K růstu slovenské ekonomiky v posledních letech značně přispělo snížení daňového zatížení v zemi. Celkové daňové zatížení na Slovensku je v rámci zemí EU podprůměrné.

Daň z příjmu fyzických osob

Od roku 2004 byla na Slovensku rovná 19% sazba daně z příjmu fyzických osob. Od roku 2013 jsou na Slovensku zavedeny dvě daňové sazby: 19% a 25% sazba daně. Vyšší sazbě daně podléhají příjmy nad 176,8násobek životního minima. Základní nezdanitelná položka na poplatníka činí 19,2násobek životního minima.

Povinné pojistné

Zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 9,4 % ze své hrubé mzdy a na zdravotním pojištění 4 % z hrubé mzdy. Souhrnné povinné pojistné placené zaměstnancem je 13,4 % z hrubé mzdy. Důchodové pojištění a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem je 31,2 % z hrubé mzdy zaměstnance.

Zdanění práce u jednotlivých mezd

(u svobodného a bezdětného zaměstnance)

Mzdové odvody Průměrný příjem (v %)
67 100 133 167
Centrální daň z příjmu fyzických osob 5,8 9,4 11,1 12,2
Pojištění placené zaměstnancem 13,4 13,4 13,4 13,4
Celkové odvody zaměstnance 19,2 22,8 24,5 25,6
Pojištění placené zaměstnavatelem 31,2 31,2 31,2 31,2
Celkové zdanění práce 38,4 41,1 42,5 43,3

Pramen: OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Zdanění práce na Slovensku je na obdobné úrovni jako v Česku. Čistá mzda zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu mzdové náklady zaměstnavatele se liší o 41,1 %. Hrubá mzda zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdou a čistá mzda, kterou obdrží na svůj bankovní účet se liší o 22,8 %. Nejvyšší zdanění práce u průměrné mzdy je v Německu a Rakousku. Nejnižší zdanění práce je v Polsku.

Daň z příjmu právnických osob

Od roku 2004 do roku 2012 činila sazba daně z příjmu právnických osob 19 %. Pro rok 2013 se zvýšila sazba daně z příjmu pro firmy na 23 %. Od roku 2014 opět došlo ke snížení sazby daně pro firmy na 22 %.

DPH

Základní sazba DPH činí v letošním roce 20 % a snížená 10 %. V letech 2004 až 2006 byla na Slovensku jednotná 19% sazba daně z přidané hodnoty. Od roku 2007 do konce roku 2010 byla základní sazby DPH 19 % a snížená sazba DPH byla 10 %.

Prameny: OECD Tax Database and European Commission Tax Database

Petr Gola

Další články k tématu Daně u našich sousedů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí