Daně v Česku

štítek Daně čtení na 5 minut

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Jak vysoké je daňové zatížení v Česku v porovnání s našimi sousedy? To je otázka, na kterou si odpovíme v aktuálním tématu týdne. Pro porovnání je nutné znát, jak vysoké daně platíme v letošním roce v Česku.

Daň z příjmu fyzických osob

V Česku je stanovena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Občané s ročním příjmem nad 1 245 216 Kč za rok 2014 odvádí ještě 7 % na solidární dani právě z příjmu nad uvedený limit. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob mohou všichni daňoví poplatníci uplatnit základní slevu na poplatníka, která činí za celý rok 24 840 Kč. Daňovou povinnost u daně z příjmu fyzických osob je možné snížit o daňové slevy (např. sleva na manželku s vlastním příjmem do 68 tisíc Kč za rok, sleva na studenta), nezdanitelné položky (např. zaplacené příspěvky na životním pojištění, dary, odpočty zaplacených úroků z úvěru) nebo daňové zvýhodnění na každé dítě. Při porovnávání daňového zatížení v Česku a u našich sousedů budeme počítat zdanění práce u bezdětného a svobodného občana, který uplatňuje pouze základní daňovou slevu (nebo odpočet, v každé zemi je to jinak) na poplatníka. Další možné daňové slevy a odpočty nebudeme z důvodu porovnatelnosti zohledňovat.

 

Povinné pojistné

Zaměstnanec odvádí 6,5 % z hrubé mzdy na sociálním pojištění a další 4,5 % na zdravotním pojištění. V souhrnu tedy odvádí zaměstnanec na povinném pojistném 11 % ze své hrubé mzdy. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. V souhrnu platí zaměstnavatel na povinném pojistném 34 % z hrubé mzdy zaměstnance. Před rokem 2009 odváděli zaměstnanci na sociálním pojištění 8 % a zaměstnavatelé 26 %. Zdravotní pojištění se platí za rok 2014 z celého příjmu, není žádný limit. Sociální pojištění se odvádí do maximálního vyměřovacího základu. Pro rok 2014 činí maximální vyměřovací základ 1 245 216 Kč. Ze mzdy nad tento limit se již sociální pojištění neplatí. Z částky nad strop neodvádí sociální pojištění zaměstnanec ani zaměstnavatel.

 

Zdanění práce u jednotlivých mezd

(u svobodného a bezdětného zaměstnance)

Mzdové odvody Průměrný příjem (v %)
67 100 133 167
Centrální daň z příjmu fyzických osob 7,6 11,8 13,9 15,1
Pojištění placené zaměstnancem 11,0 11,0 11,0 11,0
Celkové odvody zaměstnance 18,6 22,8 24,9 26,1
Pojištění placené zaměstnavatelem 34,0 34,0 34,0 34,0
Celkové zdanění práce 39,3 42,4 43,9 44,9

Pramen: OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

 

Bezdětný zaměstnanec pobírající průměrnou mzdu ve výši 25 159 Kč, což je průměrná hrubá mzda za 1. pololetí roku 2014, má čistou mzdu 19 390 Kč. Z hrubé mzdy je totiž zaměstnanci sraženo 1 133 Kč (25 159 Kč × 4,5 %) na zdravotním pojištění, 1 636 Kč (25 159 Kč × 6,5 %) na sociálním pojištění a 3 000 Kč ( (25 159 Kč × 1,34 zaokrouhleno na sta nahoru)  × 15 %) – 2 070 Kč) na dani z příjmu fyzických osob. Hrubá mzda zaměstnance a čistá mzda, kterou obdrží na svůj bankovní účet, se tedy u průměrné mzdy liší o necelých 23 %. Mzdové náklady zaměstnavatele činí 33 714 Kč (25 159 Kč × 1,34). Celkové daně ze mzdy jsou tedy 14 324 Kč (33 714 Kč – 19 390 Kč). Zdanění práce u průměrné mzdy tedy dosahuje v Česku cca 42 % (14 324 Kč: 33 714 Kč). Data pro podprůměrnou nebo nadprůměrnou mzdu lze vyčíst z tabulky. Obdobnou tabulku zdanění práce u jednotlivých mezd si v následujících dnech týdenního tématu uvedeme i u našich sousedů. Snadno lze tedy porovnat zdanění práce u podprůměrných, průměrných a nadprůměrných mezd u bezdětného svobodného zaměstnance u našich sousedů a v Česku.

 

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob v Česku v průběhu let klesala. V přiložené tabulce máme uvedenu sazba daně z příjmu právnických osob v Česku v letech 2000 až 2014

 

Rok Sazba daně (v %) Rok Sazba daně (v %)
2001 31 2008 21
2002 31 2009 20
2003 31 2010 19
2004 28 2011 19
2005 26 2012 19
2006 24 2013 19
2007 24 2014 19

 

DPH

Česko od roku 1993 změnilo sazby DPH hned několikrát. Pro rok 2015 budou platit již tři sazby DPH. Základní 21% sazba DPH a snížené 15% a 10% sazby DPH. V přiložené tabulce máme uveden vývoj sazeb DPH v Česku od roku 1993. Sazby DPH se mohou, na rozdíl od sazeb přímých daní, měnit i v průběhu roku.

 

Období Sazby DPH Období Sazba DPH
1. 1. 1993 – 31. 12. 1994 23 % a 5 % 1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 20 % a 10 %
1. 1. 1995 – 30. 4. 2004 22 % a 5 % 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 20 % a 14 %
1. 5. 2004 – 31. 12. 2007 19 % a 5 % 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014 21 % a 15 %
1. 1. 2008 – 31. 12. 2009 19 % a 9 % Od 1. 1. 2015 21 %, 15 % a 10 %

Petr Gola

Další články k tématu Daně u našich sousedů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí