Daně v Rakousku

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Rakouská ekonomika je velmi výkonná a kvalita života Rakušanů vysoká. Vídeň patří dle mezinárodních studií mezi města s nejvyšší kvalitou života. Jak vysoké jsou daně v Rakousku?

Podnikatelské prostředí v Rakousku je příznivé, výborně funguje justice a ochrana investorů. Malé a střední firmy jsou motorem růstu rakouské ekonomiky. Jedním z důvodů dlouhodobě nízké míry nezaměstnanosti v Rakousku (pod 5% hranicí) je vysoká podnikatelská pružnost. Cestovní ruch hraje v rakouském národním hospodářství důležitou roli. Rakousko má vysokou produktivitu práce na jednoho pracovníka, firmy těží z vysoké orientace na inovace a nové technologie. Výzkumu a vývoji je věnována veliká pozornost a značné finanční prostředky. Každoročně se zvyšují nejenom soukromé, ale také státní výdaje na výzkum a vývoj. Rakousko rovněž patří mezi země s nízkou mírou korupce. Daňové zatížení v Rakousku je v rámci zemí EU nadprůměrné. Jak vysoké jsou nejdůležitější daňové sazby?

Daň z příjmu fyzických osob

Sazby daně z příjmu fyzických osob se v Rakousku v posledních letech neměnily. Zvyšovaly se však některé daňové úlevy. Do ročního příjmu 11 000 € je sazba daně 0 %, od 11 000 € do 25 000 € je sazba daně 36,5 %, od 25 000 € do 60 000 € je sazba daně 43,21 % a nad 60 000 € je sazba daně 50 %. Horní sazba daně z příjmu fyzických osob je při mezinárodním srovnání vysoká.

Sociální pojištění

V souhrnu odvádí zaměstnanec na důchodovém, zdravotním či nemocenském pojištění 18,1 % ze své hrubé mzdy. Zaměstnavatel v souhrnu odvádí na pojistném za svého zaměstnance 29,1 %. V Rakousku je však zaveden strop pro platbu pojistného. Proto efektivně odvádí zaměstnanci s příjmem již ve výši 1,67násobku průměrné mzdy na pojistném méně než zaměstnanci s průměrnou mzdou.

Zdanění práce u jednotlivých mezd

(u svobodného a bezdětného zaměstnance)

Mzdové odvody Průměrný příjem (v %)
67 100 133 167
Centrální daň z příjmu fyzických osob 10,2 16,2 19,9 22,9
Pojištění placené zaměstnancem 18,1 18,1 18,1 16,2
Celkové odvody zaměstnance 28,3 34,3 38,0 39,1
Pojištění placené zaměstnavatelem 29,1 29,1 29,1 26,8
Celkové zdanění práce 44,5 49,1 52,0 51,9

Pramen: OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Čistá mzda zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdou je v Rakousku o 49,1 % nižší než mzdové náklady zaměstnavatele. V Rakousku je poměrně vysoké povinné pojistné placené zaměstnancem i zaměstnavatelem. Hrubá mzda a čistá mzda zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu se liší o 34,3 %, jak je vidět z tabulky.

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 25 % od roku 2005, kdy byla sazba daně snížena z 34 %. Akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným musí platit minimální daň. Banky či pojišťovny platí vyšší minimální daň.

DPH

Základní sazba daně je 20 %, snížená sazba daně 10 %. V Rakousku je zavedena i 12% sazba daně, která se vztahuje na víno ze zemědělské produkce. Snížená 10% sazba daně je uvalena např. na potraviny, dodávku vody, knihy, časopisy, dopravu, léky, ubytování, zemědělské vstupy, jídlo v restauracích, palivové dříví, televizní poplatky. Zvláštní 19% sazba daně je v regionech Jungholz a Mittelberg. V Rakousku se sazby DPH v posledních letech příliš neměnily, což je na evropské poměry výjimečné. Základní 20% sazba DPH platí již od roku 1984.

Prameny: OECD Tax Database and European Commission Tax Database

Petr Gola

Další články k tématu Daně u našich sousedů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí