Daně v Německu

štítek Daně čtení na 4 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Německá ekonomika je největší v Evropě a po Číně druhým největším exportérem světa. Německé firmy mají ve světě dobrý zvuk a image, jsou symbolem preciznosti a přesnosti.

Podmínky pro byznys v Německu jsou příznivé. Domácí společnosti neustále pracují na nových technologiích a postupech. Obchodní bilance Německa je dlouhodobě vysoce aktivní. Výborná vymahatelnost práva, obchodní svoboda, vyspělé finanční prostředí a právní ochrana investic. V německém průmyslu však panuje tvrdá konkurence a uspět je velmi náročné. Německo se člení na tři správní úrovně: stát, spolkové země a obce. Vybírané daně na krytí veřejných výdajů se rovněž dělí na tyto tři úrovně. Daňové zatížení je v Německu dlouhodobě stabilní. V porovnání s ostatními členskými zeměmi EU je nadprůměrné.

Daň z příjmu fyzických osob

Zdanění v Německu je značně progresivní. Čím vyšší příjem, tím vyšší efektivní zdanění. Mimo daň z příjmu fyzických osob musí občané odvádět příspěvek solidarity, který činí 5,5 % ze sazby daně. Při sazbě daně 45 % činí příspěvek solidarity 2,475 % (tj. 5,5 % ze 45 %). V Německu je poměrně značné progresivní zdanění. Daňových sazeb je hned několik. Základní sazby daně z příjmu fyzických osob jsou: 0 % (do ročního příjmu 8 130 €, 14 % do ročního příjmu 250 730 € a 45 % z příjmu nad 250 730 €. Výpočet daňové povinnosti v Německu je poměrně komplikovanější, neboť při každém zvýšení daňového základu v druhém daňovém pásmu (od 8 130 € do 250 730 €) se průběžně zvyšuje i sazba daně. Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob (tj. vypočtená daň z příjmu v porovnání s hrubou mzdou) u občana pobírajícího hrubou mzdu na úrovni 67 % průměrné mzdy činí 10,2 %, u občana pobírajícího průměrnou mzdu 16,2 % a u zaměstnance se mzdou na úrovni 167 % průměrné mzdy 22,9 %.

Povinné pojistné

Celkové odvody na pojistném jsou v Německu jedny z nejvyšších v EU. Zaměstnanci i zaměstnavatelé odvádí z hrubé mzdy důchodové pojištění, zdravotní pojištění, pojištění nezaměstnanosti a nemocenské pojištění. Nejvyšší část odvodů tvoří odvody na důchodovém pojištění. V souhrnu odvádí zaměstnanec s průměrnou mzdou na povinném pojištěném 20,4 % z hrubé mzdy a zaměstnavatel 19,3 % z hrubé mzdy. S rostoucím příjmem klesají v procentním vyjádření k hrubé mzdě odvody zaměstnance i zaměstnavatele na povinném pojistném. Důvodem je zavedení stropu pro platbu pojistného. Přestože je tedy v Německu vysoké povinné pojistné, tak již při příjmu nad 1,3násobek průměrné mzdy efektivní sazba povinného pojistného klesá. Nižší strop pro platbu sociálního pojištění totiž umožňuje občanům s nadprůměrnými příjmy si během života více spořit (nad uvedený strop nemusí platit povinné pojistné).

Zdanění práce u jednotlivých mezd

(u svobodného a bezdětného zaměstnance)_

Mzdové odvody Průměrný příjem (v %)
67 100 133 167
Centrální daň z příjmu fyzických osob 14,1 19,1 23,8 27,7
Pojištění placené zaměstnancem 20,4 20,4 18,4 16,1
Celkové odvody zaměstnance 34,5 29,5 42,2 43,7
Pojištění placené zaměstnavatelem 19,3 19,3 17,5 15,3
Celkové zdanění práce 45,1 49,3 50,8 51,2

Pramen: OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Čistá mzda zaměstnance s průměrnou mzdou se liší o 49,3 % oproti mzdovým nákladům jeho zaměstnavatele. Hrubá mzda sjednaná zpravidla v pracovní smlouvě je nižší u bezdětného a svobodného zaměstnance o 29,5 %.

Daň z příjmu právnických osob

Kombinovaná sazba daně z příjmu právnických osob v Německu v posledních deseti letech klesla výrazně klesala. Firmy v Německu platí nejenom centrální sazbu daně, ale i místní sazbu daně a příspěvek solidarity. Kombinovaná sazba v sobě zahrnuje všechny tyto daně. V roce 2000 byla sazba daně dokonce 51,8 %, nyní je 30,2 %.

DPH

Řada zemí vlivem krize zvýšila během posledních tří let sazby DPH (např. i Velká Británie, Portugalsko, Španělsko či Řecko). Německo nikoliv. Základní sazba DPH činí 19 % a snížená je 7 %. Základní sazba DPH se naposledy zvyšovala od 1. ledna 2007 z 16 % na 19 %. Snížená sazba DPH se naposledy zvýšila od 1. 7. 1983 z 6,5 % na 7,0 %.

Prameny: OECD Tax Database and European Commission Tax Database

Petr Gola

Další články k tématu Daně u našich sousedů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí