Daně v Polsku

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: pond5, ilustrační fotografie

Polská ekonomika těží z velkého vnitřního trhu, výhodné polohy, kvalifikované a na evropské poměry levné pracovní síly. Podmínky k podnikání se v Polsku zlepšují. Jak vysoké daně platí Poláci?

Celkové daňové zatížení v Polsku je z členských zemí EU mírně podprůměrné. V Polsku je, stejně jako např. v Česku, Slovensku a Maďarsku, nízké zdanění společností. Daň z příjmu fyzických osob je progresivní, jsou však zavedeny pouze dvě sazby daně z příjmu fyzických osob, stejně jako např. v Irsku. Polsko je však zemí s vysokými mzdovými rozdíly mezi jednotlivými regiony. Příjmy domácností na venkovně jsou o dost nižší než ve městech (především ve Varšavě). Gini index, který měří příjmové nerovnosti, je v EU nejvyšší v Portugalsku, Lotyšsku, Litvě a právě Polsku. Čím má Gini index vyšší hodnotu, tím větší mzdové rozdíly v zemi jsou.

Daň z příjmu fyzických osob

V Polsku došlo pro rok 2009 ke snížení daňových sazeb a snížení daňové povinnosti občanů. Zatímco v roce 2008 byly v Polsku tři sazby daně (19 %, 30 % a 40 %), tak pro následující roky došlo ke snížení počtu daňových sazeb na dvě (18 % a 32 %). V roce 2008 byla na příjem nad 44 490 PLN sazba daně 30 %, tak v roce 2013 platila sazba daně 18 % až do příjmu 85 528 PLN. Nyní jsou tedy v Polsku dvě sazby daně: 18 % pro příjem do 85 528 PLN a 32 % pro příjem nad 85 528 PLN.

Sociální a zdravotní pojištění

Zaměstnavatel i zaměstnanec odvádí z hrubé mzdy zaměstnance důchodové pojištění, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, havarijní pojištění, pojištění v nezaměstnanosti. Souhrnné odvody na pojistném činí 17,8 % na straně zaměstnance a 16,8 % na straně zaměstnance z měsíční hrubé mzdy.

_Zdanění práce u jednotlivých mezd

(u svobodného a bezdětného zaměstnance)_

Mzdové odvody Průměrný příjem (v %)
67 100 133 167
Centrální daň z příjmu fyzických osob 6,0 6,9 7,4 7,7
Pojištění placené zaměstnancem 17,8 17,8 17,8 17,8
Celkové odvody zaměstnance 23,8 24,7 25,2 25,5
Pojištění placené zaměstnavatelem 16,8 16,8 16,8 16,8
Celkové zdanění práce 34,7 35,6 36,0 36,2

Pramen: OECD Tax Database, Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income

Zdanění práce je v Polsku nižší než v Česku. Důvodem je především nižší pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance.

Daň z příjmu právnických osob

Sazba daně z příjmu pro firmy v Polsku v posledních deseti letech značně klesla. V roce 2000 byla sazba daně 30 %, v roce 2014 je sazba daně z příjmu právnických osob 19 %. Z členských zemí EU je sazba daně pro firmy v Polsku jedna z nejnižších.

DPH

Pro státní pokladnu je nejvýnosnější daní DPH, stejně jako ve většině členských zemí EU. Pro rok 2011 došlo v Polsku ke zvýšení sazeb DPH. Základní sazba DPH byla od roku 1993 do konce roku 2010 byla 22% a snížená sazba daně byla ve stejném období 7% a super snížená sazba DPH byla 3 %. Od ledna 2011 je základní sazba DPH 23 %, snížená sazba daně 8 % a super snížená sazba daně 5 %. Polsko patří tedy mezi členské země EU, kde jsou zavedeny tři sazby DPH. Snížená 8% sazba daně je uvalena např. na léky a zdravotnické pomůcky, elektrickou energii, zemědělské stroje, dětské zboží. Zemědělství je v Polsku silně podporováno, jedním ze způsobů podpory je uvalení 5% super snížené sazby DPH na zemědělské produkty.

Prameny: OECD Tax Database and European Commission Tax Database

Petr Gola

Další články k tématu Daně u našich sousedů

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí