Jak zvyšovat goodwill? Výzkumem a vývojem

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Vývoj a výzkum jsou nutností, chtěla firma v dlouhodobém horizontu uspět. Kvalitní výzkum a vývoj je možností, jak opět výrazně zvýšit goodwill firmy. V tržní ceně totiž bude zohledněna i potencionální výhoda oproti konkurenci v příštích letech díky kvalitnímu vývoji a výzkumu. Minulé výsledky jsou přitom zrcadlem pro budoucnost.

Ekonomický růst v příštích letech budou zažívat pouze ty země, jejichž ekonomika bude nejvíce „kreativní“. Ziskovost firem bude spočívat především v myšlenkách, informacích či zábavě. Význam „lidského kapitálu“ ještě poroste. Především „myšlenky“ budou hnací silou firem v příštích letech. Orientace na kvantitu ztrácí na významu. Světové společnosti, které se orientující se na produkty s vysokou přidanou hodnotou či služby, mají v současné době nejmenší ekonomické problémy.

Související

Podpora vývoje a výzkumu tak jde ruku v ruce s podporou školství. Investice do vzdělání, zvyšování znalostí a dovedností občanů je pro zlepšování životní úrovně nutností.

Důležitost vývoje a výzkumu

Počet firem podnikajících v náročných oborech na přidanou hodnotu v Evropě roste, Především firmy podnikající v náročných hign-tech oborech zabezpečili v minulých letech v Evropě nejvíce nových pracovních míst a v budoucnosti jejich význam ještě poroste. Produktivita práce v těchto společnostech je výrazně vyšší, než je celorepublikový průměr.

Tvůrčí myšlení, nové pracovní postupy, zlepšení stávajících systémů, nové aplikace, výroba nových výrobků, vylepšení stávajících strojů či zařízení, výroba nových materiálů, to je jenom část věcí, které si můžeme představit pod pojmem výzkumu a vývoje.

Vývoj a výzkum musí být součástí každé úspěšné společnosti, není však potřeba jej provádět samostatně, v mnoha případech je lepší jej svěřit speciální společnosti. Specializované firmy mnoho činností dělá totiž rychleji a levněji než když si je firma dělá sama.

Made in Germany

Z členských zemí EU proudí nejvíce finančních prostředků (měřeno v % k HDP) do vývoje a výzkumu v zemích Skandinávie a Německu. Pro Německo jsou nové trendy velmi důležité, Německo je po Číně druhým největším exportérem světa. Domácí firmy těží z dobré pověsti německých firem, proto „made in Germany“ znamená pro méně známé německé společnosti velkou devízu na mezinárodních trzích. Velcí hráči, kteří vytváří renomé dané země na mezinárodním trhu, tak pomáhají v pronikání na zahraniční trhy i menším či začínajícím domácím společnostem.

Německé společnosti jsou dlouhodobě symbolem preciznosti a přesnosti. Obchodní bilance Německa je vysoce aktivní řadu let. Nejvíce se na vývozu podílí vývoz automobilový průmysl (20 %) a strojní zařízení (14 %). V žebříčku 500 firem s nejvyššími tržbami (Fortune Global 500) má Německo po USA a Japonsku nejvíce firem.

Budoucnost menších firem

Budoucnost ještě ve větší míře bude patřit menším dynamickým společnostem. V těchto menších firmách je motivace a zaujetí zaměstnanců na výkonu nejvyšší. Motivace a správné ohodnocení je nejlepší cestou, jak zvyšovat firemní goodwill. Celoživotní vzdělávání zaměstnanců je v úspěšných firmách naprostou samozřejmostí. Pro tyto pružné firmy je každá změna impulsem k přehodnocení strategie a hledají odbytu při změněných společenských preferencích.

Petr Gola

Další články k tématu Goodwill firmy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí