Máme ty správné pojistky? A co daně?

štítky Daně Pojištění čtení na 4 minuty

foto: pond5.com, ilustrační fotografie

Povinné pojištění vozidla nebo pojištění domácnosti jsou dvě typické pojistné smlouvy, u kterých se vyplatí každoročně „zkontrolovat konkurenci“. Změnou pojišťovny nebo parametrů smlouvy můžeme ušetřit. A co takhle další pojistky? A neplatíme zbytečně vyšší daně?

Pod pojmem šetření není potřeba si představovat pouze omezování vlastní spotřeby. Šetřením je i správný výběr finančních produktů nebo minimalizace daňové povinnosti dle platné legislativy.

 Rodinné pojistné smlouvy

Správné nastavení parametrů pojistných smluv je velmi důležité. Vhodnou optimalizací všech rodinných smluv lze dosáhnout finanční úspory. Někteří občané se u životních pojistných smluv pojišťují i proti drobným úrazům, což pojistnou smlouvu prodražuje. Nebo uzavírají životní pojistnou smlouvu v pozdějším věku, kdy mají horší vstupní podmínky, než mladší občané. Pojistné smlouvy se pravidelně mění, je dobré novým trendům se přizpůsobit. Zvýšení vlastní spoluúčasti u pojistných plnění nebo rodinné pojištění, jsou jenom některé možnosti, jak mít levnější pojistné smlouvy. U pojistných smluv je dobré myslet na to, že primárním cílem všech pojistných smluv je pojistná ochrana. Ať už životních nebo neživotních. Pojistné smlouvy nejsou primárně určeny ke spoření. Na investice nebo spoření jsou vhodnější finanční produkty.

Pravidelná kontrola pojistných smluv, a to nejlépe s dobrým finančním poradcem, může přinést měsíční úsporu v řádech stokorun.

 Nechejme si poradit

Měsíční částku a výběr rizikav pojistné smlouvě je potřeba přizpůsobit naším požadavkům čerpání v případě zdravotních problémů. Výhodnější je se pojistit především proti závažným zdravotním problémům. Dobře nastavená životní pojistka neustále nabývá na významu. Vlastní zabezpečení proti zdravotním rizikům bude rok od roku důležitější. Nabídka pojistných smluv je opravdu široká. Abychom parametry smlouvy co nejvíce přizpůsobili našim požadavkům, tj. poměr měsíční splátky a finančního krytí v případě pojistné události, tak se rozhodně vyplatí poradit se finančním poradcem. Každoroční návštěva finančního poradce u nás doma je rovněž cestou, jak ušetřit.

Čerpejme všechny státní příspěvky

Jednou z forem šetření je i maximalizace všech státních příspěvků a výhod u finančních produktů. Stačí splnit zákonné podmínky a dosáhneme na státní příspěvek na penzijní připojištění a stavební spoření.

  • Již nyní je maximální státní příspěvek zajímavý. A bude ještě více. Při měsíční úložce 500 Kč na penzijní připojištění dosahuje státní příspěvek 150 Kč. Od roku 2013 dojde ke zvýšení. Při měsíční úložce 1 000 Kč bude státní příspěvek dosahovat 230 Kč. Nevyužít státní příspěvek je určitě škoda.
  • U stavebního spoření maximalizujeme státní příspěvek ve výši 2 000 Kč při roční úložce 20 000 Kč.

 Snižme si základ daně na minimum

Při splnění zákonných podmínek si můžeme snížit základ daně. Na dani z příjmu v tomto případě zaplatíme méně. Nezdanitelné položky jsou upraveny v § 15 zákona o dani z příjmu. Nezdanitelné položiky snižují daňový základ a na daňové povinnosti se tak neprojevují v plném rozsahu jako sleva na dani. Např. uplatnění nezdanitelné položky u daru ve výši 10 tisíc korun v podstatě znamená nižší daňovou povinnost o 1 500 Kč (15 % ∙ 10 000 Kč). Jaké nezdanitelné položky můžeme uplatnit?

dary

Aby mohl být dar daňově uznatelný, musí být vyšší než 1 000 Kč a musí činit nejvíce 10 % ze základu daně. Aby hodnota daru snížila daňový základ, musí se jednat o dar, splňují zákonné podmínky (musí být např. poskytnut obcím, krajům, fyzické osobě provozující školské nebo zdravotnické zařízení nebo osobě pobírající invalidní důchod…)

úroky z úvěru

Odpočet zaplacených úroků lze uplatnit až do výše 300 000 Kč, za předpokladu splnění zákonných podmínek a úvěrem musí být řešena bytová potřeba poplatníka daně.

příspěvky na penzijní pojištění

Od základu daně lze odečíst naspořenou částku nad 6 000 Kč ročně, a to až do 12 000 Kč. Maximální možný odpočet je tak uplatněn při pravidelné měsíční úložce 1 500 Kč (tj. 18 000 Kč za rok).

příspěvky na životní pojištění

Od základu daně lze odečíst částku do výše 12 000 Kč. Ve smlouvě však musí být výplata pojistného sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy poplatník daně dosáhne 60 let.

členské příspěvky zaplacené odborové organizaci

Ze zákona lze odečíst i zaplacené příspěvky odborové organizaci, která obhajuje zájmy zaměstnanců. Poplatník daně musí být členem této organizace a nejvíce může odečíst 3 000 Kč.

úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Nejvíce lze odečíst 10 000 Kč (poplatník se zdravotním postižením 13 000 Kč a u poplatníka s těžším zdravotním postižením 15 000 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Jak ušetřit na výdajích?

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí