Problematika podpojištění

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Velmi často se mluví o tom, jak je důležité nechat se pojistit vůči všem možným skutečnostem, a jsou zmiňována nesčetná množství druhů pojištění. Málokdy je však diskutován problém, který se v realitě vyskytuje velmi často. Tímto problémem je právě podpojištění, které leckdy podstatu námi uzavřeného pojištění víceméně znehodnotí. Stručně a výstižně řečeno znamená podpojištění, jak již z jeho názvu vyplývá, takovou situaci, kdy pojistná částka v pojistné smlouvě nedosahuje pojistné hodnoty pojištěného majetku.

Ke vzniku podpojištění může dojít hned z několika důvodů. Za jeden z nich můžeme považovat drahost pojištění. Přestože je u nás pojištění oblíbenou a často využívanou službou, jsou některé typy pojistek velmi drahé. Právě proto se někteří z nás snaží na pojistném pokud možno co nejvíce ušetřit a hodnotu pojišťované věci tak stanoví výrazně nižší, než jaká je její skutečná cena. Je však zřejmé, že úspora se vyplatí jen do té doby, dokud se něco stane. Pokud pojišťovanou věc podhodnotíme, může se nám to krutě vymstít.

Další možný vznik situace podpojištění si můžeme představit například na problematice pojištění majetku. Pojištění majetku je velmi důležité. Dává nám události totiž jistotu, že nám v případě vzniku pojistné události bude určitá hodnota vrácena. Právě k majetkovému pojištění se ale velmi úzce váže velké riziko podpojištění. To se projeví v okamžiku, kdy dojde k poškození majetku. Pojišťovna by nám jako poškozenému majiteli věci měla vyplatit plnění. Ve chvíli pojistné události se začne řešit otázka, zda pojistná částka, na kterou je daná věc pojištěna, skutečně odpovídá její hodnotě, za kterou by bylo případně možné tuto věc pořídit v okamžiku, kdy k pojistné události došlo. Pokud je pojistná částka nižší, může nastat problém. Pojišťovna totiž může uplatnit podpojištění a vyplatit pouze úměrnou část škody.

Ke vzniku podpojištění však může dojít, aniž bychom o tom usilovali. Jeho vznik je totiž možný, aniž bychom si to uvědomovali. S čistým svědomím uzavřeme pojištění majetku na odpovídající pojistnou částku. Problém je v tomto případě v tom, že hodnota našeho majetku roste. Nejjednodušeji si lze tuto situaci představit tak, že hodnotu našeho majetku navyšujeme tím, že si například do bytu kupujeme nové vybavení, nábytek, atd. Proto je důležité nejen uzavřít pojištění na odpovídající pojistnou částku, ale toto pojištění také v určitých časových intervalech obnovovat, abychom se vyhnuli nepříjemnostem, které by nás pak potkali v případě vzniku škody. Nejjednodušším způsobem, jak se před podpojištěním ochránit, je obrátit se na odborníky a nechat si poradit od nich.

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí