Kalkulačka mateřské v roce 2019

V naší kalkulačce si můžete vypočítat měsíční mateřskou v roce 2019. Mateřská (peněžitá pomoc v mateřství) se pobírá při splnění zákonných podmínek 28 týdnů.

Při výpočtu mateřské je základním vstupním údajem průměrná měsíční mzda za uplynulých 12 měsíců.

Výpočet

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1151 Kč

První redukční hranice (do 1090 Kč, ze 100 %) 1090 Kč

Druhá redukční hranice (od 1090 Kč do 1635 Kč, z 60 %) 36 Kč

Třetí redukční hranice (od 1635 Kč do 3270 Kč, z 30 %) 0 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1127 Kč

Peněžitá pomoc v mateřství

Denní mateřská 789 Kč

Měsíční mateřská (30 dní) 23 670 Kč

Praktické

Populární na Dům financí