Kalkulačka mateřské v roce 2019

V naší kalkulačce si můžete vypočítat měsíční mateřskou v roce 2019. Mateřská (peněžitý příspěvek v mateřství) se pobírá při splnění zákonných podmínek 28 týdnů.

Při výpočtu mateřské je základním vstupním údajem průměrná měsíční mzda za uplynulých 12 měsíců.

Výpočet

Redukce

Neredukovaný denní vyměřovací základ 1 151 Kč

První redukční hranice (do 1090 Kč, ze 100 %) 1 090 Kč

Druhá redukční hranice (od 1090 Kč do 1635 Kč, z 60 %) 36 Kč

Třetí redukční hranice (od 1635 Kč do 3270 Kč, z 30 %) 0 Kč

Redukovaný denní vyměřovací základ 1 127 Kč

Peněžitá pomoc v mateřství

Denní mateřská 789 Kč

Měsíční mateřská (30 dní) 23 670 Kč

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí