Dávky a důchody (strana 2)

Penze Pojištění čtení na 2 minuty

Sociální a zdravotní pojištění musí alespoň v minimální výši platit nejenom zaměstnanci a OSVČ, ale i osoby bez zdanitelných příjmů nebo lidé účastni na dobrovolném důchodovém pojištění.

Penze čtení na 2 minuty

Od lednové splátky státního důchodu se všechny důchody automaticky zvyšují. Každý penzista, kterému byl státní důchod přiznán před 1. lednem 2021, si tedy finančně polepší.

Daně Penze Zaměstnání čtení na 2 minuty

Současně se zrušením superhrubé mzdy při výpočtu daně z příjmu se pro příští rok zvyšuje sleva na poplatníka o 3000 Kč. Co to v praxi znamená?

Penze čtení na 2 minuty

Někteří občané v předdůchodovém věku ihned po ztrátě zaměstnání odchází do předčasného důchodu, pokud splňují podmínky pro jeho přiznání. Evidencí na úřadu práce přitom zvýší svůj státní důchod.

Pojištění Sociální dávky přečtete do minuty

Někteří zaměstnanci se při ztrátě zaměstnání nechtějí kvůli několika měsícům registrovat na úřadu práce. V takovém případě však musí mimo jiné počítat s platbou zdravotního pojištění.

Penze Právo čtení na 2 minuty

V důchodových nárocích hraje velmi důležitou roli získaná doba pojištění. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán. Jak se počítá evidence na úřadu práce do doby pojištění?

Sociální dávky Zaměstnání čtení na 2 minuty

Měsíční částka podpory v nezaměstnanosti se počítá z předchozího rozhodného čistého příjmu, přičemž její částka je nejvyšší v prvních dvou měsících. Podívejme se na praktické výpočty.

Sociální dávky Zaměstnání čtení na 2 minuty

Při ztrátě zaměstnání a získání doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech náleží při registraci na úřadu práce podpora v nezaměstnanosti. Nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku.

Penze Účty přečtete do minuty

Příjemci státního důchodu si mohou vybrat, zdali chtějí dostávat každý měsíc důchod na účet nebo si ho vybírat na poště. Druhá varianta je nejenom méně pohodlná, ale současně i dražší.

Koronavirus Právo čtení na 2 minuty

Do 5. ledna 2021 si mohou z důvodu epidemie koronaviru žádat zejména OSVČ o kompenzační bonus za období od 5. října do 4. listopadu 2020. Nárok na kompenzační bonus není automatický, je nutné splnit zákonné podmínky.

Praktické

Populární na Dům financí