Dávky a důchody (strana 2)

Penze Pojištění přečtete do minuty

Příjemci vdovského (vdoveckého) důchodu a invalidního důchodu mohou mít samozřejmě i příjmy ze zaměstnání nebo podnikání. Jaký to má dopad na jejich důchodové nároky?

Penze Právo přečtete do minuty

V Česku j sou vypláceny invalidní důchody prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně. Stupeň invalidity přitom není přiznáván trvale a při změně stupně invalidity se přepočítá i invalidní důchod.

Penze Zaměstnání přečtete do minuty

Příjemci starobního důchodu mají při splnění zákonných podmínek nárok na přepočítání důchodu. Za jakých podmínek se starobní důchod zvýší?

Penze Právo přečtete do minuty

V korunovém vyjádření se zvýší důchod z důvodu valorizace nejvíce lidem pobírající nadprůměrné důchody, v procentním vyjádření však lidem s podprůměrnými důchody. Jak je to možné?

Penze Pojištění přečtete do minuty

Zaměstnanci mají během trvání pracovní smlouvy nárok na nemocenské dávky, po skončení zaměstnání však pouze při nástupu na nemocenskou či mateřskou během ochranné lhůty.

Mateřská Penze Pojištění přečtete do minuty

Výše odvodů na sociálním pojištění ovlivňuje budoucí částku starobního důchodu. U zaměstnanců i nárok na nemocenské dávky. Být bez pojištění tedy přináší řadu negativních důsledků.

Investice Koronavirus čtení na 2 minuty

Investor, zvláště pak ten dlouhodobý, by neměl vnímat svět pouze z hlediska aktuálního a lokálního dění. Měl by se naučit odhadnout kam půjde ekonomický vývoj v příštích desetiletí. Dobrým příkladem může být Čína, která ještě v 90. letech byla podceňována, i přesto, že prognostici se shodovali v jednom: Pokud udrží svůj růst, bude za pár desítek let na první místě.

Investice Pojištění přečtete do minuty

Kapitálové příjmy, příjmy z nájmu nebo ostatní zdanitelné příjmy nepodléhají odvodům na sociální pojištění, i když daň z příjmu fyzických osob se z nich platí.

Pojištění přečtete do minuty

Na výpočet sociálního pojištění má vliv, zdali je vykonávána hlavní nebo vedlejší samostatná výdělečná činnost. Při výkonu hlavní činnosti musí být dodržen minimální vyměřovací základ.

Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

Všichni zaměstnanci pracující na standardní pracovní smlouvu platí ze své hrubé mzdy sociální pojištění. Výjimka platí pouze pro práci na některou z pracovních dohod do limitu.

Penze přečtete do minuty

Pravidelný příjem z nájmu samozřejmě zvyšuje životní úroveň a zlepšuje rodinné finanční hospodaření, výši státních důchodů však neovlivní.

Praktické

Populární na Dům financí