Omezené podmínky nemocenské pro důchodce

štítky Penze Pojištění přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Pracující důchodci mají při splnění zákonných podmínek nárok na nemocenskou. Oproti zaměstnancům v předdůchodovém věku však pro pracující důchodce platí kratší podpůrčí doba a nemocenská náleží pouze za dobu trvání pracovní smlouvy.

V řádném důchodovém věku je možné mít libovolně vysoký příjem a je možné pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou na plný úvazek. Starobní důchodci pracující na klasickou pracovní smlouvu, ze které se vždy odvádí sociální pojištění, a to i v případě práce na zkrácený úvazek, mají v případě pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou.

Nemocenská až od 15. kalendářního dne

V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnancům zaměstnavatel. Nemocenská, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení, náleží až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. Výše nemocenské závisí na předchozím rozhodném příjmu. Pracující starobní důchodci nejsou při výpočtu nemocenské nijak znevýhodněni. Výpočtová formule nemocenské je stejná pro nemocné zaměstnance v předdůchodovém věku i ve starobním důchodu.

Maximálně 70 kalendářních dní

Pracující starobní důchodci, kteří jsou v pracovní neschopnosti, mohou pobírat nemocenskou maximálně 70 kalendářních dní. Navíc dle § 28 zákona o nemocenském pojištění platí, že byla-li podpůrčí doba vyčerpána v jednom kalendářním roce, tak nevzniká nárok na výplatu nemocenské od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokud pracovní neschopnost pokračuje.

TIP: Kalkulačka nemocenské v roce 2024

Nemocenská nenáleží po skončení zaměstnání

Nárok na nemocenskou mají pracující starobní důchodci pouze za dobu trvání pracovního poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Jakmile takové zaměstnání skončí, tak již nelze ve starobním důchodu pobírat nemocenskou.

Praktický příklad

Starobnímu důchodci Milanovi skončil pracovní poměr na dobu určitou. Přestože je stále pan Milan v pracovní neschopnosti a pobírá nemocenskou teprve třicátý den, tak nemá již po skončení pracovní smlouvy nárok na nemocenskou.

Petr Gola

Další články k tématu Ochranná lhůta

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí