Ochranná doba proti výpovědi

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zatímco zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv, tak zaměstnavatel pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce a zaměstnancům v ochranné lhůtě dát výpověď nemůže (až na výjimky).

Dle aktuálně platné legislativy jsou důvody ochranné doby proti obdržení výpovědi pro zaměstnance uvedeny v § 53 zákoníků práce. Jedná se o situace se zvláštním sociálním zřetelem, jako je např. těhotenství zaměstnankyně, pracovní neschopnost zaměstnance nebo čerpání mateřské, otcovské a rodičovské dovolené. Zákonnou výjimkou je zrušení zaměstnavatele a ve většině případů při přemístění zaměstnavatele.

Vzájemnou dohodou lze ukončit pracovní poměr kdykoliv

Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou na ukončení pracovního poměru, potom skončí pracovní poměr na základě takové dohody bez ohledu na další okolnosti. Vzájemnou dohodou je možné ukončit pracovní poměr velmi rychle, v těchto případech není stanovena žádná „ukončovací lhůta“. Se vzájemnou dohodou však musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď podaná zaměstnavatelem nebo zaměstnancem je jednostranný právní akt, vzájemná dohoda je dvoustranný právní akt.

Dvouměsíční výpovědní lhůta

V případě podání výpovědi zaměstnancem nebo podáním výpovědi zaměstnavatelem běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně. Z důvodu podání výpovědi zaměstnancem nedochází ke zkrácení výpovědní lhůty. Zaměstnanci podávající výpověď by si měli vždy nechat jedno vyhotovení výpovědi nechat potvrdit.

Nejčastější výpovědní lhůta – nadbytečnost

V praxi je nejčastějším výpovědním důvodem ze strany zaměstnavatele nadbytečnost zaměstnance dle § 52, písmeno c) zákoníku práce. Pokud zaměstnanec obdrží výpověď pro nadbytečnost, tak má nárok na odstupné v souladu s § 67 zákoníku práce. Jestliže podá výpověď zaměstnanec, tak nárok na odstupné nevzniká, a to ani v případě dlouholeté práce pro zaměstnavatele. Od letošního roku není obdržení odstupného důvodem pro posunutí výplaty podpory v nezaměstnanosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí