Ochranná doba při výpočtu starobního důchodu

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V důchodových nárocích hrají velmi důležitou roli náhradní doby pojištění a vyloučené doby pojištění, přičemž obě můžeme považovat za „ochranná období“, která brání snížení starobního důchodu. Co je dobré vědět o náhradních a vyloučených dobách pojištění?

Pro přiznání řádného starobního důchodu musí být získána doba pojištění alespoň v rozsahu 35 let, přičemž do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se započítávají nejenom roky výkonu závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti, ale i právě náhradní doby pojištění. Během čerpání náhradních dob pojištění není zpravidla odváděno sociální pojištění, přesto tato období zvyšují dobu pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, vojenská služba, péče o závislou osobu při splnění zákonných podmínek.

Doba pojištění ovlivňující výši státního důchodu

Náhradní doby pojištění se započítávání nejenom do doby pojištění nutné pro přiznání starobního důchodu, ale i do doby pojištění ovlivňující samotnou částku starobního důchodu. Každý celý získaný rok pojištění zvyšuje měsíční důchod více, než by se na první pohled zdálo. Započítávání náhradních dob pojištění brání tomu, aby byl starobní důchod značně nižší nebo nebyl dokonce vůbec přiznán.

Vyloučené doby pojištění brání snížení důchodové průměrné mzdy

Měsíční částka starobního důchodu závisí na dvou vstupních údajích: získané době pojištění v celých ukončených letech a hrubé průměrné mzdě za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu). Započítávání vyloučených dob pojištění při výpočtu starobního důchodu brání „rozmělnění“ osobního vyměřovacího základu a tedy snížení starobního důchodu. Vyloučenými dobami pojištění jsou např. období pracovní neschopnosti nebo právě náhradní doby pojištění. Když se tato období, kdy neplyne rozhodný příjmy, při výpočtu průměrné mzdy vyloučí, tak nedojde ke snížení průměrné mzdy za odpracované roky.

Petr Gola

Další články k tématu Ochranná lhůta

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí