Poradna: Propadnutí doby pojištění při výpočtu důchodu

štítky Penze Poradna Právo přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Gabriela: Chci odejít do předčasného důchodu. Znamená odchod do předčasného důchodu krácení doby pojištění? Pochopila jsem totiž, že se mi budou počítat jenom celé roky. Jak to tedy je?

Měsíční částku řádného starobního důchodu i předčasného důchodu ovlivňuje získaná doba pojištění v celých ukončených letech. To platí pro všechny žadatele o starobní důchod. Předčasní důchodci nejsou při zohledňování doby pojištění nijak znevýhodněni oproti řádným starobním důchodcům.

Příklad – hodnocení doby pojištění

Paní XY odejde v letošním roce do předčasného důchodu, přičemž získala dobu pojištění v rozsahu 43 let a 343 dní. Při výpočtu starobního důchodu se bude paní XY hodnotit 43 let. S ohledem na výpočet starobního důchodu by bylo pro paní XY vhodnější ukončit další celý rok pojištění a do předčasného důchodu odejít při ukončení dalšího celého roku pojištění, aby se jí při výpočtu starobního důchodu hodnotilo 44 let.

Každý rok pojištění hraje roli

Při výpočtu řádného i předčasného důchodu hraje každý celý ukončený rok pojištění významnou roli. Žadatelé o starobní důchod, kterým chybí k dosažení dalšího celého pojištění několik dní, by měli odchod do důchodu posunout.

Kontrola průběhu pojištění

Základním předpokladem pro správné naplánování odchodu do důchodu je kontrola průběhu pojištění, aby všechny doby pojištění v databázi ČSSZ odpovídaly skutečnosti. Případné nesrovnalosti je potřeba včas vydokladovat a napravit. V dostatečném předstihu před odchodem do důchodu je tedy vhodné se zajímat o skutečný průběh pojištění.

Krácení za každých započatých 90 dní

V případě, že skutečně zvolíte odchod do předčasného důchodu, tak počítejte s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Správně naplánovat termín odchodu do předčasného důchodu je dobré právě i s ohledem na krácení, aby se kvůli jednomu či dvěma dním neprovedlo vyšší krácení, neboť termín v předčasnosti bude již v dalším intervalu krácení.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí