Dodržení časového testu a neplacení daně z prodeje nemovitosti

štítky Daně Domácnost Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Jestliže je splněna některá ze zákonných podmínek, potom se z prodeje nemovitosti neplatí daň z příjmu a jedná se o daňově osvobozený příjem. Při plánování prodeje nemovitosti je dobré na splnění některé z podmínek pamatovat, aby nebyl zisk z prodeje nemovitosti kvůli daňové povinnosti nižší.

V případě prodeje nemovitosti, ve které měl prodávající bydliště nejméně dva roky před jejím prodejem, je příjem od daně z příjmu daňově osvobozen. Stejně tak je daňově osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, ve které měl prodávající bydliště po dobu kratší než dvou let, jestliže jsou inkasované finanční prostředky použity k řešení vlastní bytové potřeby.

Jak je to u investičních nemovitostí?

V případě nemovitosti, ve které nemá prodávající bydliště, musí být dodržen delší časový test. Délka časového testu v těchto případech závisí na datu pořízení dané investiční nemovitosti, neboť časový test se od roku 2021 zvýšil. V praxi to znamená, že při prodeji nemovitosti, kde měl prodávající bydliště, se daň z příjmu většinou neplatí, neboť je splněna některá ze dvou výše uvedených daňových podmínek, tak z prodeje investičního bytu po roce 2021 se daň z příjmu bude platit již mnohem častěji z důvodu zvýšení časového testu na deset let.

Pro které nemovitosti platí pětiletá lhůta?

U nemovitostí pořízených do konce roku 2020 platí ještě pětiletý časový test pro daňové osvobození. Pokud tedy mezi nabytím nemovitosti a jejím prodejem uplyne pět let, tak je takový příjem od daně z příjmu osvobozen. Pro nemovitosti pořízené od roku 2021 však již plyne zvýšený desetiletý časový test. Z důvodu prodloužení časového testu je složitější neplatit daň z příjmu z prodeje investiční nemovitosti.

Prodej družstevního bytu

Pětiletý či desetiletý časový test v závislosti na datu pořízení prodané nemovitosti se používá i u družstevních bytů, u kterých se jedná o převod členských práv. U družstevních bytů je v katastru nemovitosti jako majitel uvedeno příslušné družstvo.

Petr Gola

Další články k tématu Nemovitosti a daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí