Jak probíhá zdanění nájmu?

štítky Daně Domácnost čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Obliba pasivního příjmu formou nájmu stoupá. Investice do nemovitosti za účelem jejího pronájmu je velmi oblíbená. Správně zvolená nemovitost totiž generuje nejenom pravidelný měsíční příjem formou nájmu, ale ještě se v průběhu let zhodnocuje a její tržní hodnota stoupá. Jaká pravidla platí pro zdanění příjmu z nájmu?

Dílčí daňový základ z nájmu je rozdílem mezi celkovým ročním příjmem a souvisejícími výdaji. Výdaje je přitom možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem. Zejména u pronájmů bytů je výdajový paušál velmi oblíben, neboť skutečné výdaje jsou nižší než paušál.

Nutnost podání daňového přiznání

Při příjmech z nájmu během roku je nutné vyplnit a podat daňové přiznání. Daňové přiznání musí podat i zaměstnanci, pokud měli v roce 2023 mimo pravidelný příjem ze závislé činnosti (zaměstnání) ještě příjem z nájmu vyšší než 20000 Kč. V takových případech nemůže za zaměstnance jejich zaměstnavatel provést roční zúčtování daně. K daňovému přiznání je nutné vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání, kde se právě vypočítá dílčí základ daně z nájmu. Při příjmech z nájmu se tak vyplňuje klasické čtyřstránkové daňové přiznání.

Sociální a zdravotní pojištění se neplatí

Pasivní příjmy nepodléhají odvodům na pojistném. To znamená, že z příjmů z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Pravidelný příjem z nájmu tedy nemá žádný vliv na budoucí důchodové nároky a nijak nezvyšuje budoucí státní důchod.

Daňový poplatník pouze s příjmem z nájmu

V praxi mají pravidelný příjem z nájmu i penzisté, kteří nemají žádný jiný zdanitelný příjem. V takových případech vzniká povinnost podat daňové přiznání za rok 2023 pouze v případě, že roční příjem z nájmu překročil 50000 Kč. I daňoví poplatníci pouze s příjmem z nájmu mají nárok na slevu na poplatníka, která činí 30840 Kč. Do ročního daňového základu ve výši 205600 Kč tak nevzniká povinnost platit daň z příjmu, neboť vypočtenou daň sníží sleva na poplatníka do nuly.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí