Poradna: Ztráta u předčasného důchodu v roce 2024

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zuzana: Koncem příštího roku budu moci odejít do předčasného důchodu, dříve jsem nemohla. O kolik si pohorším, když půjdu do předčasného důchodu? Jak vychází porovnání starobního důchodu a předčasného důchodu?

Měsíční částka řádného i předčasného důchodu závisí na celém průběhu pojištění, tj. na výši rozhodných příjmů a získané době pojištění, které ve Vašem případě neznám. U předčasného důchodu je navíc nutné počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Krácení přitom činí 1,5 % výpočtového základu, což je mezistupeň při výpočtu předčasného důchodu. Výpočtový základ je vyšší než vypočtená měsíční částka důchodu, proto je v korunovém vyjádření krácení vyšší, než by se na první pohled mohlo zdát.

Nižší doba pojištění

Při odchodu do předčasného důchodu je navíc nutné počítat s tím, že se získá nižší doba pojištění, než při práci až do dosažení řádného důchodového věku. Každý ukončený rok pojištění přitom významně zvyšuje měsíční částku důchodu.

Závěrem

Situace při porovnání předčasného důchodu a řádného starobního důchodu je tedy individuální a záleží na konkrétním průběhu pojištění. Není žádná univerzální částka, o kterou je předčasný důchod automaticky nižší. Abyste měla nějakou představu, tak Vám provedu praktický výpočet dle vybraných vstupních údajů.

TIP: Kalkulačka předčasného důchodu v roce 2024

Praktický příklad

Pan XY má průměrnou mzdu za odpracované roky (osobní vyměřovací základ) 42000 Kč a získal dobu pojištění v rozsahu 46 let. Pan XY odejde v roce 2024 do řádného starobního důchodu, který bude činit 21814 Kč.

Pan AB má rovněž průměrnou mzdu za odpracované roky ve výši 42000 Kč a odejde do předčasného důchodu v roce 2024 dříve o 1080 dní před dosažením řádného důchodového věku (krácení se provede za 12krát započatých 90 kalendářních dní předčasnosti). Pan AB získá dobu pojištění v rozsahu 43 let, protože z důvodu odchodu do předčasného důchodu přestal dříve pracovat. Panu AB bude přiznán předčasný důchod 16136 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí