Předdůchodem je vyřešen pojistný vztah

štítky Penze Pojištění přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Všichni občané s trvalým pobytem v Česku musí být zdravotně pojištěni u některé ze zdravotních pojišťoven působících na trhu a platit zdravotní pojištění. Neplacení zdravotního pojištění je sankciováno. Jak to mají se zdravotním pojištěním příjemci předdůchodu?

Pro účely placení zdravotního pojištění je každý občan veden v počítačovém systému své zdravotní pojišťovny v některé z těchto kategorií: zaměstnanec, OSVČ, státní pojištěnec a OBZP. Jako osoby bez zdanitelných příjmů jsou přitom evidováni všichni občané, kteří nejsou v některé z předchozích tří kategorií. Všechny OBZP si musí samy platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy, v roce 2023 tedy v částce 2336 Kč měsíčně.

Život s vlastními úspory

Státními pojištěnci jsou mimo jiné i příjemci státních důchodů. Kdo pobírá jakýkoliv státní důchod na účet, za toho platí zdravotní pojištění stát. Výhodou předdůchodu oproti čerpání vlastních naspořených finančních prostředků z jiných zdrojů je, že za předdůchodce platí zdravotní pojištění stát. Předdůchodci se totiž považují rovněž za státní pojištěnce. Kdo čerpá předdůchod má tedy vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny, samozřejmě je potřeba si splnit oznamovací povinnost. Při čerpání finanční renty z jiných finančních produktů však k této výhodě nedochází a je nutné si plnit povinnosti na zdravotním pojištění placením měsíčního zdravotního pojištění jako OBZP.

Vlastní příjem předdůchodce

Pracující předdůchodci však nejsou osvobozeni od platby zdravotního pojištění a odvádí jej standardně jako ostatní zaměstnanci. Stejná pravidla platí i pro zaměstnance v řádném důchodovém věku.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí