Jak funguje vyloučená doba pojištění u předdůchodu?

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Někteří občané uvažující o předdůchodu mají obavy, že z důvodu nulového aktivního příjmu se jim sníží částka, ze které se jim bude počítat v budoucnu starobní důchod. Není tomu tak, neboť předdůchod je považován za vyloučenou dobu pojištění. Co to znamená?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky). Jaký vliv má předdůchod na tyto dva základní vstupní údaje pro výpočet starobního důchodu?

Nedochází ke snížení osobního vyměřovacího základu

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se bude osobní vyměřovací základ počítat z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Doba čerpání předdůchodu přitom patří mezi vyloučenou dobu pojištění, což zjednodušeně řečeno znamená, že toto období se při výpočtu osobního vyměřovacího základu vyloučí. Průměrná mzda za odpracované roky se tedy z důvodu čerpání předdůchodu nesníží a nedochází k „rozmělnění“ rozhodných příjmů. V případě čerpání vlastních úspor jinou finanční formou by tomu tak nebylo. Uplatňování předdůchodu jako vyloučené doby pojištění je jednou ze dvou hlavních výhod předdůchodu.

Doba pojištění se nezvyšuje

Doba čerpání předdůchodu však nepatří mezi náhradní doby pojištění a samotný předdůchod tedy dobu pojištění ovlivňující výši státního důchodu nezvyšuje. Při volbě čerpání předdůchodu je tedy nutné počítat s tím, že v případě vlastní výdělečné činnosti až do dosažení řádného důchodového věku by byl měsíční starobní důchod vyšší než při dřívějším opuštění trhu práce a využití předdůchodu. Oproti případnému odchodu do trvale kráceného předčasného důchodu je však tento rozdíl značně nižší.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí