Dvojnásobné rozmyšlení předčasného důchodu

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Po zpřísnění zákonných podmínek pro odchod do předčasného důchodu bude v příštích letech ještě více lidí přemýšlet o předdůchodu. Případný odchod do předčasného důchodu je nutné pečlivě zvážit.

Legislativní změny v účinnosti od října umožňují odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Při volbě předčasného důchodu je navíc nutné počítat s vyšším krácením za předčasnost (1,5 % výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti) a omezením valorizace až do dosažení řádného důchodového věku. Od října 2024 musí navíc žadatelé o předčasný důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 40 let, aby jim byl předčasný důchod přiznán.

Alternativou je předdůchod

I po zpřísnění podmínek pro čerpání předčasného důchodu nebudou mít někteří občané na výběr a budou volit předčasný důchod i za těchto podmínek. Současně však stoupne počet zájemců o předdůchod. Čerpáním předdůchodu se samozřejmě nevylučuje možnost zvolit si výplatu předčasného důchodu na účet. Zatímco předčasný důchod vyplácí stát, tak v předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené finanční prostředky na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, proto je možný souběh předčasného důchodu a předdůchodu.

Předdůchod a odchod až do řádného důchodu

V praxi však bude většina lidí čerpat předdůchod, aby se vyhnuli odchodu do trvale kráceného předčasného důchodu a mohli následně odejít až do řádného starobního důchodu. Předdůchod lze navíc začít dostávat na bankovní účet již 5 let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození. Vzhledem k tomu, že po zákonných změnách je možné začít dostávat předčasný důchod na účet nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku, tak je předdůchod možností, jak přestat dříve pracovat.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí