Další vlastní příjem v předdůchodu

štítky Penze Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Odchod do předdůchodu samozřejmě neznamená, že nelze mít již žádné jiné příjmy. Jaká pravidla platí pro příjmy v předdůchodu? Lze pobírat podporu v nezaměstnanosti?

Zatímco předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění, tak předdůchodci mohou mít libovolné vlastní příjmy. Předdůchod totiž, na rozdíl od předčasného důchodu, nevyplácí stát. Možný je dokonce i souběh předddůchodu a předčasného důchodu. Čerpání předdůchodu tedy rozhodně neznamená, že je nutné odejít až do řádného starobního důchodu.

Žádné příjmové limity

V předdůchodu je možné pracovat i podnikat bez omezení. Je tedy možné pracovat na klasickou pracovní smlouvu na dobu neurčitou a hrubá mzda může být libovolně vysoká. Omezení příjmů se vztahuje pouze na předčasné důchodce, kteří nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Výdělečně činní předdůchodci mají nárok na daňovou slevu na poplatníka jako ostatní daňoví poplatníci. Kumulace různých druhů příjmů je samozřejmě možná.

TIP: Kalkulačka čisté mzdy

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

V případě splnění minimální doby pojištění v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech mají předdůchodci i nárok na podporu v nezaměstnanosti. Odchod do předdůchodu tedy nevylučuje pobírání podpory v nezaměstnanosti. Zpravidla se však v praxi volí postup, že se nejdříve vyčerpá podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti, která u občanů starších 55 let činí 11 měsíců a teprve potom se odejde do předdůchodu. Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se v zákonném rozsahu započítává vždy do doby pojištění ovlivňující výši státního důchodu jako náhradní doba pojištění.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí