Poradna: Řešení problémů s placením zdravotního pojištění

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Vladimír: Jsem OSVČ, ale v posledních letech jsem měl v některých měsících finanční problémy, proto jsem někdy nezaplatil zdravotní pojištění, nebo opožděně. Teď je moje situace lepší, jak mám postupovat?

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeny zálohy na zdravotním pojištění. Částka měsíční zálohy závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém období, vždy však musí být placeny alespoň minimální zálohy na zdravotním pojištění. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí měsíční zálohy platit do 8. dne následujícího měsíce. Opožděná úhrada měsíční zálohy nebo úhrada v nižší částce je samozřejmě penalizována. Pokud jste tedy řádně neplnil své povinnosti ohledně úhrady pojistného na veřejné zdravotní pojištění, tak počítejte s tím, že Vám bude předepsáno zdravotní pojišťovnou penále.

Co nejrychlejší úhrada dlužného pojistné

V dotazu neuvádíte, jak vysokou částku dlužíte na pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Doporučuji Vám co nejrychleji uhradit právě dlužné pojistné. Jestliže neznáte přesnou dlužnou částku, tak se co nejdříve spojte se zodpovědným pracovníkem příslušné zdravotní pojišťovny. Pokud by byla jednorázová úhrada dlužného pojistného nad Vaše finanční možnosti, tak může být řešením sjednání dohody o úhradě dlužného pojistného ve splátkách s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Na uzavření dohody o splátkách není právní nárok, proto je vhodné v těchto případech řešit danou situaci osobně na pobočce.

Úhrada penále

Co se týká následně vypočteného penále, tak záleží, v jakém stádiu se vymáhání dlužného penále nachází. Při splnění zákonných podmínek totiž existuje naděje, že je dlužné penále na základě podané žádosti v zákonné lhůtě prominuto či sníženo. Doporučil bych Vám co nejdříve zjistit skutečný stav Vašich dluhů a situaci urychleně řešit, ideálně formou osobního jednání.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí