Poradna: Jak moc se zhorší výpočet předčasného důchodu?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Michal: Jsem v předdůchodovém věku a uvažuji v příštích letech o předčasném důchodu. Zajímalo by mě tedy, o kolik se zhorší výpočet z důvodu vyššího krácení.

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech, výši osobního vyměřovacího základu a krácení za předčasnost. Právě krácení za předčasnost se má dle plánovaných legislativních změn zvýšit. Dle aktuálně platné legislativy (dle § 36 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.) platí, že krácení za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti činí:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Připravovaná legislativa počítá s tím, že krácení by bylo za každých započatých 90 kalendářních dní 1,5 % výpočtového základu.

Praktický příklad

Pan XY odejde v červnu 2023 do předčasného důchodu dříve o 360 kalendářních dní, takže krácení bude činit 3,6 % (4 × 0,9 %). Při osobním vyměřovacím základu 40000 Kč a získané doba pojištění v rozsahu 44 let činí měsíční předčasný důchod 19461 Kč.

Pokud by platily plánované změny, potom by krácení výpočtového základu činilo 6 %. Při osobním vyměřovacím základu 40000 Kč a době pojištění v rozsahu 44 let by byl předčasný důchod 18884 Kč. Pan XY by na tom byl stejně jako kdyby odešel do předčasného důchodu dříve o 540 kalendářních dní.

Plánované zvýšení krácení za předčasnost není rozhodně zanedbatelné. Krácení se provádí totiž z výpočtového základu, který je vyšší než samotná částka důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí