Poradna: Budu mít invalidní důchod, když jsem nezaměstnaný?

štítky Penze Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Lukáš: Mám zdravotní problémy a budu si žádat o invalidní důchod. Do normálního důchodu mi chybí 8 roků. Nyní jsem přes rok nezaměstnaný. Mají nezaměstnaní občané nárok na invalidní důchod? Jak vysoký invalidní důchod budu mít?

Pro přiznání invalidního důchodu musí být posudkovým lékařem přiznána invalidita prvního, druhého nebo třetího stupně a současně musí žadatel o invalidní důchod získat minimální dobu pojištění. Bez získání minimální doby pojištění nemůže být invalidní důchod přiznán.

Podání žádosti o invalidní důchod

Přestože jste aktuálně evidován na úřadu práce, tak si můžete o invalidní důchod požádat. Aktuální nezaměstnanost není důvodem, proč by nemohla být podána žádost o invalidní důchod. Podání žádosti o invalidní důchod je bez poplatků a případné zamítnutí invalidního důchodu není důvodem, proč by nemohlo být v budoucnu o invalidní důchod požádáno znovu, když se v mezidobí zdravotní stav zhorší.

Minimální doba pojištění

Nutná minimální doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se liší dle věku. Občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. V případě, že jste před evidencí na úřadu práce pracoval, tak nebudete mít s přiznáním minimální doby pojištění problém a přiznání či nepřiznání invalidního důchodu bude záviset výhradně na posouzení Vašeho zdravotního stavu. Na doplnění uvádím, že i evidence na úřadu práce se v zákonném rozsahu započítává jako náhradní doba pojištění.

Výše invalidního důchodu

Měsíční částka invalidního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, který ve Vašem případě neznám, proto Vám nemohu říci, jaký invalidní důchod by Vám mohl být přiznán. Mimo výši rozhodných příjmů před přiznáním invalidity a získané době pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění) hraje při výpočtu invalidního důchodu roli právě i přiznaný stupeň invalidity. V naší kalkulačce níže si můžete provést různé výpočty invalidního důchodu v závislosti na zvolených vstupních údajích, vše dle roku 2024.

TIP: Kalkulačka invalidního důchodu v roce 2024

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí