Mateřská a sleva na manželku

štítky Daně Mateřská přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V daňovém přiznání za rok 2022 je možné v případě splnění zákonných podmínek uplatnit slevu na manželku ve výši 24840 Kč. V případě, že je manželka držitelkou průkazu ZTP/P, tak ve dvojnásobné výši. Jak je to v případě, že je manželka na mateřské?

Nárok na slevu na manželku (manžela) vzniká, jestliže roční rozhodné příjmy druhého z manželů za rok 2022 nepřekročily 68 tisíc Kč. Obdržená mateřská (peněžitý příspěvek během roku) se přitom do rozhodných příjmů započítává. Rodičovský příspěvek se již do hodnoceného příjmu nezapočítává, neboť je dávkou státní sociální podpory.

Praktický příklad

Slečna Romana čerpala začátkem roku 2022 mateřskou a následně po zbytek roku 2022 již pouze rodičovský příspěvek. Přestože slečna Romana obdržela souhrnnou mateřskou ve výši 49840 Kč, tak si nemůže její přítel Pavel uplatnit v daňovém přiznání daňovou slevu na manželku. Důvodem je neuzavření manželství. Na přítelkyni nelze slevu na manželku uplatnit ani v případě společného výchovy dítěte a vlastních příjmech do limitu.

Praktický příklad

Podnikatel Jiří uplatní v daňovém přiznání za rok 2022 slevu na manželku, která měla včetně obdržené mateřské vlastní rozhodné příjmy do limitu. V minulých letech převáděl pan Jiří na manželku část příjmů a výdajů, protože byla jeho spolupracující osobou. Vzhledem k tomu, že na spolupracující manželku nelze uplatnit slevu na manželku, tak v roce 2022 již nebyla paní Alena spolupracující manželkou.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí