Jak vysokou dostanu mateřskou?

štítek Mateřská přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Měsíční částka mateřské závisí na dosahovaném rozhodném příjmu v předchozím období, zpravidla 12 kalendářních měsících. Jak se vypočítává mateřská v roce 2023?

Mateřská se pobírá 28 týdnů, při vícečetném porodu potom 37 týdnů. Mateřskou, stejně jako všechny ostatní nemocenské dávky, vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení. Denní mateřská činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se v první redukční hranici, na rozdíl od nemocenské nebo ošetřovného, započítává ze 100 %. Ve druhé redukční hranici potom z 60 % a ve třetí redukční hranici z 30 %. V roce 2023 jsou redukční hranice 1345 Kč, 2017 Kč a 4033 Kč.

Praktický výpočet

Paní Eva má průměrnou hrubou měsíční mzdu 44270 Kč.

  • Neredukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1455,45 Kč (44270 Kč × 12 měsíců/365 dní).
  • Z první redukční hranice se denní vyměřovací základ započítává ve výši 1345 Kč (ze 100 %), z druhé potom v částce 66,27 Kč (1455,45 Kč – 1345 Kč) × 60 %).
  • Redukovaným denním vyměřovacím základem je částka 1412 Kč (1345 Kč + 66,27 Kč) a denní mateřská 989 Kč (1412 Kč × 70 %). Měsíční mateřskou bude paní Eva mít v částce 29670 Kč (989 Kč × 30 dní).

Maximální mateřská v roce 2023

Vzhledem k tomu, že neredukovaný denní vyměřovací základ se počítá maximálně z redukovaného denního vyměřovacího základu ve výši 2353 Kč (z první redukční hranice 1345 Kč, ze druhé redukční hranice 403,20 Kč a ze třetí redukční hranice 604,80 Kč), tak je maximální denní mateřská ve výši 1648 Kč a měsíční potom 49440 Kč. Na maximální mateřskou dosáhnou budoucí maminky s průměrnou hrubou mzdou 122700 Kč a více.

TIP: Kalkulačka mateřské

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí