Kdy snižují dary daň z příjmu?

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Mezi nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu patří při splnění zákonných podmínek i dary. I za rok 2022 je přitom možné snížit daňový základ o vyšší částku než tomu bylo v roce 2019 a v předcházejících letech.

Snížit daňový základ o poskytnuté dary je možné pouze v případě, že je splněn účel daru, jsou dodrženy finanční limity a příjemce daru rovněž splňuje zákonné podmínky. Legislativou je umožněno, aby dar snížil daňový základ, pokud je poskytnut na vyjmenované důvody, např. humanitární a charitativní účely, kulturu, vědu, školství, ekologické nebo zdravotní účely. Příjemce daru musí být definován v zákoně o dani z příjmu, nejčastěji např. právnická osoba jako pořadatel veřejných sbírek, škola, kraj, obec…

Kdo nemá daňovou povinnost, tomu dar žádné plnění nepřinese

V praxi poskytují dary v rámci svých finančních možností i studenti nebo penzisté, tedy občané, kteří zpravidla žádnou daň z příjmu neplatí. Těmto občanům poskytnutí finančního daru nepřináší žádný finanční benefit. Z důvodu uplatnění daňového odpočtu formou daru nemůže vzniknout nárok na žádný „daňový přeplatek“. Všechny daňové odpočty snižují pouze daňový základ a nemohou být důvodem pro čerpání daňového bonusu nebo daňového přeplatku.

Maximální a minimální limity

Poskytnutý dar v souladu se zákonem o dani z příjmu může za rok 2022 snížit daňový základ maximálně o 30 % a minimálně musí činit 1000 Kč nebo 2 % z daňového základu. Ještě v roce 2019 mohl být maximální daňový odpočet ve výši 15 % základu daně, nyní je již třetím rokem maximální hodnota na 30 % základu daně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí