Daňová úspora u životního pojištění za rok 2022

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

V případě, že smlouva o životním pojištění splňuje zákonné podmínky, potom měsíční vklady na smlouvu snižují daňový základ. Za rok 2022 je přitom možné si daňový základ snížit až o 24000 Kč.

Nezdanitelnou položku vlastní vklady na smlouvu o životním pojištění je možné uplatnit, pokud jsou splněny následující tři podmínky:

  • výplata pojistného ze smlouvy je sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy
  • k výplatě pojistného dojde nejdříve v roce, kdy se dosáhne 60 let
  • ze smlouvy nesmí být umožněna průběžná výplata peněžních prostředků během trvání této smlouvy V případě vyplňování dvoustránkového daňového přiznání se celková částka daňového odpočtu u životního pojištění uvádí do řádku 28 a u čtyřstránkového daňového přiznání do řádku 49. 

Praktický příklad

Podnikatel Robert má uzavřeny dvě smlouvy o životním pojištění, přičemž na každou smlouvu si měsíčně vkládá 1000 Kč. Pro účely daňového odpočtu se vklady na jednotlivé smlouvy sčítají. V daňovém přiznání za rok 2022 uplatní tedy pan Robert maximální daňový odpočet ve výši 24000 Kč, což mu přinese daňovou úsporu ve výši 3600 Kč (24000 Kč × 15 %).

Praktický příklad

Podnikatelka Kristýna během roku 2022 předčasně zrušila smlouvu o životním pojištění, u které v minulých 8 letech uplatnila daňový odpočet vždy ve výši 12000 Kč. Z důvodu předčasného zrušení smlouvy bude muset paní Kristýna daňové odpočty zpětně dodanit. Pro dodanění se počítá souhrnná částka uplatněných daňových odpočtů v posledních deseti letech. V případě paní Kristýny to je částka 96000 Kč (12000 Kč × 8 let). Příjem ve výši 96000 Kč bude příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu a  paní Kristýna vyplní přílohu číslo dva daňového přiznání. Roční daňovou povinnost si z tohoto důvodu zvýší o 14400 Kč (96000 Kč × 15 %).

TIP: Kalkulačka daňové úspory finančních produtků

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí