Dvoustránkové nebo čtyřstránkové daňové přiznání

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Pro splnění daňové povinnosti u daně z příjmu jsou dva daňové formuláře – zjednodušený dvoustránkový a klasický čtyřstránkový. Pro daňové odpočty je v obou formulářích speciální oddíl 3. Kdo může použít vyplnit kratší daňové přiznání?

Dvoustránkové daňové přiznání mohou vyplnit daňoví poplatníci, kteří měli za rok 2022 příjmy pouze ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu. Daňoví poplatníci, kteří měli i jiné zdanitelné příjmy, tj. dle § 7 až § 10 zákona o dani z příjmu (tj. ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálových příjmů, z nájmu a z ostatních příjmů) musí vyplnit standardní čtyřstránkové daňové přiznání.

Pozor na přílohy

Daňoví poplatníci uplatňující některý z daňových odpočtů, musí k daňovému přiznání doložit příslušný doklad (např. potvrzení od banky, pojišťovny nebo penzijní společnosti). Povinnost ohledně daňových příloh je shodná při vyplnění dvoustránkového i čtyřstránkového daňového přiznání.

Praktický příklad – Dvoustránkový daňový formulář

Paní Lucie pracovala v roce 2022 pro svého hlavního zaměstnavatele XY a v červenci, v srpnu a v září si přivydělávala pro zaměstnavatele AB na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 19000 Kč. Paní Lucie má povinnost podat za rok 2022 daňové přiznání, protože pracovala alespoň v jednom měsíci současně pro dva zaměstnavatele, když jí z obou zaměstnání byla odvedena zálohová daň z příjmu. Paní Lucie nemohla ani jednoho zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Vzhledem k tomu, že měla paní Lucie v roce 2022 pouze příjmy ze závislé činnosti, tak může vyplnit dvoustránkové daňové přiznání. Daňové odpočty, na které má nárok, uvede do řádků 25 až 30.

Praktický příklad – Čtyřstránkový daňový formulář

Zaměstnanec Luboš měl v roce 2022 mimo pravidelnou mzdu ze zaměstnání ještě příjem z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. Pan Luboš si musí sám podat daňové přiznání a poněvadž má příjmy i z nájmu, tak musí vyplnit čtyřstránkové daňové přiznání. Pan Luboš uvede nezdanitelné položky, na které má nárok, v řádcích 46 až 53.

TIP: Kalkulačka daně z příjmu za rok 2022

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí