Nárok na roční daňový bonus v roce 2023

štítky Daně Penze Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Když je vypočtená roční daň z příjmu nižší než uplatňované roční daňové zvýhodnění na děti, tak se neplatí nic na dani z příjmu a ještě náleží od státu daňový bonus. Roční daňový bonus však nemohou obdržet všichni daňoví poplatníci.

Za celý kalendářní rok vzniká nárok na roční daňový bonus v případě, že rozhodné aktivní příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti dosahují alespoň šestinásobku minimální mzdy, za rok 2023 tedy částky 103800 Kč (17300 Kč × 6). Za celý kalendářní rok 2022 činil limit pro možnost čerpání ročního daňového bonusu 97200 Kč (16200 Kč × 6) Daňoví poplatníci s nízkými aktivními příjmy tedy nemohou roční daňový bonus obdržet.

Pasivní příjmy se nehodnotí

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Pro možnost čerpat roční daňový bonus se započítávají pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti. Pasivní příjmy z kapitálového majetku nebo nájmu se do limitu pro možnost čerpat roční daňový bonus nehodnotí.

Praktický příklad

Paní Leona bude pro zaměstnavatele XY pracovat pouze 4 měsíce, leden až duben 2023. Hrubou mzdu má paní Leona na úrovni minimální mzdy. V dubnu skončí paní Leoně pracovní smlouva na dobu určitou a do konce roku bude mít pouze pasivní příjmy z nájmu.

Paní Leona při výpočtu čisté mzdy bude uplatňovat v měsících lednu až dubnu daňové zvýhodnění na svého syna. Za měsíce leden až duben vznikne tedy paní Leoně nárok na měsíční daňové bonusy, neboť částka daňového zvýhodnění bude vyšší než vypočtená daň z příjmu. Za celý rok 2023 však již nárok na roční daňový bonus mít nebude, protože nedosáhne rozhodného příjmu. Měsíční daňové bonusy však vracet paní Leona nebude.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí