Daňové zvýhodnění a minimální mzda

štítky Daně Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

I zaměstnanci pracující za minimální mzdu mají nárok na uplatnění daňového zvýhodnění na děti. V takovém případě neplatí žádnou daň z příjmu a ještě dostávají měsíční daňový bonus.

Nárok na daňové zvýhodnění na děti má vždy pouze jeden z rodičů. Na první dítě činí daňové zvýhodnění 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši.

Daňové zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a u zaměstnanců pracujících za minimální mzdu vždy vzniká nárok na daňový bonus. Daňové zvýhodnění může uplatnit pouze výdělečně činný rodič. V případě, že jsou oba rodiče nezaměstnaní, tak ani jeden z nich nemá na daňové zvýhodnění na děti nárok. Daňové zvýhodnění velmi efektivně plní motivační funkci. I práce za minimální mzdu může přinášet vyšší finanční benefit než se na první pohled zná. Čistá mzda může být vyšší než hrubá mzda.

TIP: Kalkulačka čisté mzdy 2023

Praktický příklad

Paní Gabriela má hrubou mzdu 17300 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti v částce 3127 Kč (1267 Kč + 1860 Kč). Na sociálním pojištění je paní Gabriele z hrubé mzdy sraženo 1125 Kč (17300 Kč × 6,5 %), na zdravotním pojištění 779 Kč (17300 Kč × 4,5 %). Na dani z příjmu však paní Gabriela nezaplatí nic a ještě obdrží daňový bonus 3102 Kč, neboť u tuto částku je vyšší daňové zvýhodnění na dvě děti než vypočtená daň z příjmu (3127 Kč – 25 Kč). Čistá mzda paní Gabriely je tedy 18498 Kč (17300 Kč + 3102 Kč – 1125 Kč – 779 Kč). Paní Gabriela má vyšší čistou mzdu o 1198 Kč než sjednanou hrubou mzdu, důvodem je právě čerpání vysokého daňového bonusu na dvě děti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí