Poradna: Podnikání a zvýšení důchodu

štítek Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

David: Před lety jsem odešel do předčasného důchodu, nyní jsem už ve starobním důchodu a začal jsem podnikat s malým přivýdělkem, cca 70 tisíc ročně. DPFO neplatím (odpočet na osobu je vyšší než daň), sociální pojištění také ne, výdělek je vždy pod rozhodnou částkou, od které se SP platí. Zdravotní pojištění platit musím, ale jde o pár tisíc. Podle mne je povinnost platit zdravotní pojištění absurdní, když ho za mne jako důchodce platí stát. Vzhledem k tomu, že podnikám, mohu požádat o přepočet důchodu?

Nárok na zvýšení starobního důchodu vzniká, pokud je během pobírání starobního důchodu vykonávána výdělečná činnost zakládající účast na pojištění. Za každých takto získaných 360 dní pojištění se zvýší výpočtový základ důchodu o 0,4 %, podmínkou je podání žádosti o zvýšení důchodu. Zjednodušeně řečeno účast na pojištění vzniká, jestliže plyne příjem, ze kterého plyne povinnost platit sociální pojištění.

Neplacení pojistného = není nárok na zvýšení důchodu

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti s hrubým ziskem do limitu, kdy se sociální pojištění neplatí, se však nezapočítává do potřebných dní pojištění pro zvýšení důchodu. Pokud jste tedy měl při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti vždy hrubý zisk do limitu pro neplacení sociálního pojištění, tak z tohoto titulu se nemůže starobní důchod zvýšit.

TIP: Kalkulačka řádného starobního důchodu 2023

Povinnost placení zdravotního pojištění

Na doplnění uvádím, že pro výpočet zdravotního pojištění platí jiná pravidla než pro výpočet sociálního pojištění – např. není žádný limit pro neplacení, není stanoven maximální vyměřovací základ… Zdravotní pojištění se tedy platí i z nízkého zisku z podnikání nebo nízké hrubé mzdy ze zaměstnání a občané mající více rozhodných příjmů odvádí zdravotní pojištění ze všech svých rozhodných příjmů. Z rozhodných příjmů odvádí zdravotní pojištění i penzisté nebo studenti, tedy státní pojištěnci. Výjimkou u zdravotního pojištění je práce na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu. Když je v roce 2023 hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10000 Kč a méně, tak se z ní neplatí zdravotní pojištění a z dohody o pracovní činnosti se zdravotní pojištění neplatí, když je hrubá měsíční odměna 3999 Kč a méně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí