Kdy neplatí OSVČ sociální pojištění?

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno sociální pojištění, ani nulový zisk není důvodem pro osvobození od platby sociálního pojištění. Při vedlejší činnosti se však někdy sociální pojištění platit nemusí.

Pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost je platba sociálního pojištění povinnou daní. Měsíční záloha na sociálním pojištění, která je splatná během měsíce, za který se platí, závisí na výši dosaženého zisku v minulém období. Vždy však musí být placena alespoň minimální záloha. V roce 2022 činí minimální měsíční záloha na sociálním pojištění 2841 Kč. Pokud je vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost a jsou placeny minimální měsíční zálohy na pojistném během roku, potom nemůže vzniknout přeplatek na sociálním pojištění za celý rok.

Výpočet ročního sociálního pojištění

Sazba sociálního pojištění za rok 2022 je 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je při výkonu hlavní činnosti buď skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) nebo minimální vyměřovací základ. Od vypočteného ročního sociálního pojištění se přitom odečtou zaplacené zálohy během roku. Případný nedoplatek je následně nutné uhradit do 8 dní ode odevzdání přehledu.

Vedlejší činnost a neplacení sociálního pojištění

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být sociální pojištění placeno, pokud je hrubý zisk do limitu. O výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti se v praxi jedná nejčastěji, pokud je činnost vykonávána při zaměstnání, v důchodu nebo během studia. Limit pro neplacení sociálního pojištění pro celý kalendářní rok 2022 je 93387 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti pouze po část roku se limit poměrně snižuje.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí