Jak vysoká je mateřská v roce 2022

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V případě splnění zákonných podmínek se mateřská pobírá 28 týdnů a v případě vícečetného porodu 37 týdnů. Výše mateřská však není stejná a závisí na dosahovaném předchozím příjmu.

Nárok na mateřskou nemají všechny maminky, neboť podmínkou je nástup na mateřskou během pojištění a získání doby pojištění alespoň v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech. Pro mateřskou platí 180denní ochranná lhůta po skončení zaměstnání. To v praxi znamená, že mateřská bude přiznána např. i nastávající mamince, které skončila smlouva na dobu určitou, pokud nastoupí na mateřskou v ochranné lhůtě a splňuje podmínku 270 dní pojištění v posledních dvou letech.

Výpočet mateřské

Základním vstupním údajem pro výpočet mateřské je denní vyměřovací základ, který se zpravidla vypočítá z rozhodných příjmů v předchozích 12 kalendářních měsících. Při výpočtu denního vyměřovacího základu dochází k redukci. V roce 2022 jsou redukčními hranicemi částky 1298 Kč, 1946 Kč a 3892 Kč.

V první redukční hranici (do 1298 Kč) se denní vyměřovací základ počítá z 90 %, ve druhé redukční hranici (od 1298 Kč do 1946 Kč) se počítá z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1946 do 3892 Kč) z 30 %. Měsíční mateřská následně činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Paní Kristýna má průměrnou mzdu ve výši 43200 Kč. Jak vysokou bude mít měsíční mateřskou? Neredukovaný denní vyměřovací základ činí 1420,27 Kč (43200 Kč × 12 měsíců/365 dní)

  • Z první redukční hranice se započítá 1298 Kč a z druhé redukční hranice se započítá 73,36 Kč (1420,27 Kč – 1298 Kč) × 60 %).
  • Redukovaný denní vyměřovací základ je tedy 1372 Kč (1298 Kč + 73,36 Kč, zaokrouhleno na koruny nahoru).
  • Denní mateřská je tedy 961 Kč (1372 Kč × 70 %, zaokrouhleno na koruny nahoru) a měsíční mateřská je 28830 Kč (961 Kč × 30 dní). Paní Kristýna tedy dostane měsíční mateřskou v částce 28830 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Peníze na děti

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí