Zajímavosti o výdajovém paušálu

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Při uplatňování výdajového paušálu může nejenom dojít k významné daňové úspoře, ale výrazně se zjednodušuje povinná daňová administrativa.

Pro všechny OSVČ je dobře, když jim plnění potřebných daňových a administrativních povinností zabere co nejméně času. Výdajový paušál je jednou z možností, jak se moci více věnovat svému „byznysu“ a přitom mít daně pod kontrolou. Co je dobré vědět?

Nelze kombinovat paušál a evidenci

Některé OSVČ vykonávají více činností, přičemž každá z nich podléhá jiné sazbě výdajového paušálu. V takovém případě nemůže OSVČ pro jednu činnost zvolit výdajový paušál a pro druhou daňovou evidenci, tak aby to bylo výhodnější. OSVČ vedou buď výdajový paušál, nebo daňovou evidenci pro všechny své příjmy. Pro různé druhy příjmů se přitom uplatní různě vysoké sazby výdajového paušálu.

Na spolupracující osobu se převádí část příjmů a výdajů

OSVČ může uplatnit výdajový paušál, i když vykonává svoji činnost se spolupracující osobou (nejčastěji manželkou nebo manželem). Na spolupracující osobu se převádí část příjmů a výdajů. Stanovení výdajů paušálem na to nemá vliv.

Paušál lze uplatnit i pro vedlejší činnost

Výdajový paušál mohou uplatnit nejenom OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, ale i OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Sazby výdajového paušálu se liší v závislosti na vykonávané činnosti, přičemž nerozhoduje, zdali OSVČ tuto činnost vykonává jako hlavní nebo vedlejší zdroj příjmů.

Paušál neovlivňuje pouze výpočet daně z příjmu

Vypočtený daňový základ při uplatnění výdajového paušálu není základním vstupním údajem jenom pro výpočet roční daně z příjmu, ale ovlivňuje i výpočet sociálního a zdravotního pojištění. Skutečný vyměřovací základ pro výpočet povinného pojistného činí totiž polovinu daňového základu. Finanční úsporu při využití výdajového paušálu oproti uplatnění skutečných výdajů z daňové evidence je nutno spočítat i se zohledněním úspory právě na povinném pojistném.

Petr Gola

Další články k tématu Paušály v podnikání

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí