Vyřazení z evidence ÚP a zdravotní pojištění

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Na úřad práce je vhodné se registrovat i kvůli měsíčnímu výpadku mezi dvěma zaměstnáními, i když je to pro některé občany nepříjemné. V opačném případě si musí zdravotní pojištění sami platit.

Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát a v registru své zdravotní pojišťovny jsou vedeni jako státní pojištěnci. Občané, kteří nejsou vedeni jako zaměstnanci, OSVČ nebo státní pojištěnci, jsou potom v počítačovém systému zdravotní pojišťovny automaticky vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

OBZP a platba zdravotního pojištění

Osoby bez zdanitelných příjmů musí platit měsíční zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z minimální mzdy. V roce 2021 platí tedy OBZP měsíční zdravotní pojištění ve výši 2052 Kč. Platba zdravotního pojištění je přitom pro OBZP povinná a nezaplacení zdravotního pojištění za příslušný měsíc do 8. dne následujícího měsíce je sankciováno. Ze systému veřejného zdravotního pojištění se nelze odhlásit.

Příklad 1)

Slečna Karolína skončila v zaměstnání k 31. květnu 2021 a do nového zaměstnání nastoupila od 14. června. Paní Karolína si nemusí sama platit zdravotní pojištění jako OBZP za měsíc červen, neboť od 14. června je zaměstnankyní a v registru nebyla vedena jako OBZP po celý kalendářní měsíc červen.

Příklad 2)

Paní Věra byla osobou bez zdanitelných příjmů po celý měsíc červen, neboť po skončení pracovního poměru chce nastoupit do nové práce až od srpna. Paní Věra jako manažerka pobírala nadstandardní mzdu, přesto bude platit jako OBZP za měsíce červen a červenec 2052 Kč, neboť měsíční platba zdravotního pojištění je pro všechny OBZP stejně vysoká bez ohledu na životní úroveň nebo výši předchozího příjmu.

Petr Gola

Další články k tématu Evidence na úřadu práce

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí