Důchod při evidenci na úřadu práce

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Dlouhodobá nezaměstnanost má negativní dopad na výpočet starobního důchodu. V některých případech nemusí být z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti starobní důchod vůbec přiznán.

Žadatelé o starobní důchod musí získat alespoň minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let. Pokud není minimální doba pojištění získána, potom není starobní důchod přiznán. Na starobní důchod tedy není automatický nárok při dosažení řádného důchodového věku. Evidence na úřadu práce se přitom do doby pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu.

Nezaměstnanost a náhradní doba pojištění

Do doby pojištění se započítávají nejenom měsíce a roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i evidence na úřadu práce, ale pouze v zákonném rozsahu. Jako náhradní doba pojištění se hodnotí evidence na úřadu práce vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci a po dobu, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží se evidence na úřadu práce započítává maximální v rozsahu tří let, přičemž se hodnotí zpětně a do 55 let se započítává pouze v rozsahu jednoho roku.

Dlouhodobá nezaměstnanost je problém

Občané dlouhodobě v evidenci na úřadu práce, kdy jim již nenáleží podpora v nezaměstnanosti, by si měli hlídat získání minimální doby pojištění, aby jim byl v budoucnu starobní důchod vůbec přiznán. V některých případech může být řešením účast na dobrovolném důchodovém pojištění. Někteří žadatelé o starobní důchod získají z důvodu dlouhodobé evidence na úřadu práce dobu pojištění v rozsahu jen 35 nebo 36 let, starobní důchod je jim sice přiznán, ale nízký. Každý získaný rok pojištění totiž ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu a je tedy velký rozdíl, zdali je získána doba pojištění v rozsahu 35 let nebo např. 45 let.

Petr Gola

Další články k tématu Evidence na úřadu práce

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí