Přiznání důchodu je těžší než dřív

štítky Penze Právo přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Žadatelé o starobní důchod musí získat minimální dobu pojištění, jinak nemohou státní důchod dostávat na účet ani v případě dosažení důchodového věku. Jak se zvyšovala minimální doba pojištění v ČR?

Reklama text pokračuje pod reklamou

Pro přiznání starobního důchodu musí žadatelé získat alespoň minimální dobu pojištění a dosáhnout důchodového věku. Pro přiznání předčasného důchodu stačí dosáhnout nižšího věku než pro přiznání řádného starobního důchodu, občané mající řádný důchodový věk 63 let a více mohou dle aktuálně platné legislativy odejít do předčasného důchodu nejdříve v 60 letech. V roce 2021 musí žadatelé o starobní důchod získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let.

Hodnotí se i náhradní doby pojištění

Do potřebné doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se započítávají nejenom roky zaměstnání a podnikání, kdy bylo z příjmu odvedeno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu).

Minimální doba pojištění stoupala

Během let se zákonná minimální doba pojištění postupně zvyšovala, každoročně o jeden rok. Od roku 2019 je již nutné získat zmíněných 35 let. Vývoj minimální doby pojištění:

 • 2009 – 25 let
 • 2010 – 26 let
 • 2011 – 27 let
 • 2012 – 28 let
 • 2013 – 29 let
 • 2014 – 30 let
 • 2015 – 31 let
 • 2016 – 32 let
 • 2017 – 33 let
 • 2018 – 34 let
 • od roku 2019 – 35 let

Splnit podmínky pro přiznání starobního důchodu je tedy v současné době těžší než v minulosti.

Řešením dobrovolné důchodové pojištění

O důchodovou dobu pojištění je tedy s ohledem na přiznání starobního důchodu vhodné se zajímat včas a případné mezery v pojištění řešit formou dobrovolného důchodového pojištění. Zpětná účast na dobrovolném důchodovém pojištění je legislativou omezena.

Reklama text pokračuje pod reklamou

Petr Gola

Reklama

Reklama

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí