Zdanění příjmu z pronájmu je výhodné

štítky Daně Praktické tipy čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Z příjmů z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se odvádí nižší povinné daně než z příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Proč?

Z hrubé mzdy se odvádí vždy sociální pojištění i zdravotní pojištění. Pro výpočet povinného pojistného se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty. Povinné pojistné se odvádí při práci pro dva zaměstnavatele současně z obou hrubých mezd.

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit sociální pojištění a zdravotní pojištění. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy zaplaceno alespoň minimální sociální a zdravotní pojištění.

Z nájmu se však povinné pojistné nikdy neplatí. Z důvodu příjmů z nájmu není tedy potřeba vyplňovat přehledy o příjmech a výdajích pro místně příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

Sazba daně z příjmu je 15 %

Daň z příjmu ze závislé činnosti se odvádí ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění. Souhrnná sazba povinného pojistného placeného zaměstnavatelem je tedy 34 %.

Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob pro zaměstnavatele je ve skutečnosti 20,1 % z hrubé mzdy (1 × 1,34 × 15 %).

Daň z příjmu fyzických osob se odvádí z hrubého zisku, tedy příjmů ponížených o výdaje a sazba daně je 15 %.

Solidární dani příjem z nájmu nepodléhá

Z daňového základu nad 1 438 992 Kč se za rok 2018 odvádí ještě 7% solidární daň. Pro účely solidární daně se však zohledňují pouze příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Příjmy z nájmu nikoliv.

Výdaje paušálem

V případě, že jsou skutečné výdaje spojené s nájmem nízké, tak je z důvodu uplatnění výdajů 30% výdajovým paušálem efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob nižší než 15 %. Z důvodu neplacení sociálního pojištění a zdravotního pojištění a možnosti využití výdajového paušálu je tedy daňová legislativa pro příjmy z nájmu výhodná. I daňové hledisko je vhodné zohlednit do finančního rozhodování, zdali pořídit nemovitost za účelem jejího pronájmu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí