Kdy náleží sirotčí důchod?

štítky Penze Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při splnění zákonných podmínek je možné sirotčí důchod pobírat nejdéle do 26 let věku dítěte. Jak vysoký je sirotčí důchod a jaké podmínky musí být splněny?

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li:

a) rodič (osvojitel) dítěte nebo

b) osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy jiné osoby nebo do společné výchovy manželů

Podmínkou však je, že zemřelý rodič (osvojitel) nebo osoba uvedená v bodě b) pobírali starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřeli následkem pracovního úrazu. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro účely vzniku nároku na sirotčí důchod považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění. Podmínky pro přiznání sirotčího důchodu jsou tedy příznivější než invalidního důchodu.

Praktický příklad

Po zemřelém panu Novákovi (27 let) zůstal tříletý syn. Aby mohl být panu Novákovi přiznán invalidní důchod, tak musel získat dobu pojištění v rozsahu čtyř let. Pan Novák však získal dobu pojištění pouze v rozsahu tří let. Synovi Pavlovi však nárok na sirotčí důchod vznikne, neboť pro účely přiznání sirotčího důchodu stačí, když se splní poloviční doba pojištění. 

Osiřelé nezaopatřené dítě má při splnění zákonných podmínek nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů. Nárok na sirotčí důchod zaniká osvojením. Pokud oboustranně osiřelé dítě osvojí jen jedna osoba, zaniká nárok na ten sirotčí důchod, který náležel po osobě, kterou osvojitel nahradil. Dojde-li ke zrušení osvojení, vznikne nárok na sirotčí důchod znovu. Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, nejdéle do 26 let věku.

Výše sirotčího důchodu

Každý sirotčí důchod se skládá ze základní výměry důchodu ve výši 2 550 Kč a procentní výměry důchodu, která činí 40 % procentní výměra starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, který pobíral nebo na který by měl nárok zemřelý v době smrti.

Praktický příklad

Studentce Veselé (21 let) zemře tatínek. Dle výpočtové formule důchodu v roce 2017 by měl zemřelý tatínek nárok na invalidní důchod ve výši 12 550 Kč. Jak vysoký sirotčí důchod bude slečna Veselá pobírat?

  • Invalidní důchod zemřelého otce, na který by měl nárok, se skládá ze základní výměry 2 550 Kč a procentní výměry 10 000 Kč.
  • Základní výměru sirotčího důchodu bude 2 550 Kč a procentní výměra bude 4 000 Kč (40 % z 10 000 Kč). Sirotčí důchod slečny Veselé bude 6 550 Kč (2 550 Kč + 4 000 Kč).

Pro konkrétní příklady je možné použít kalkulačku "Výpočet sirotčího důchodu v roce 2017".

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí