Jak ovlivňuje přiznaná invalidita výši důchodu?

štítky Invalidita Penze Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Měsíční výši invalidního důchodu ovlivňují nejenom dosahované příjmy před vznikem invalidity a získaná doba pojištění, ale i přiznaný stupeň invalidity. V Česku jsou vypláceny tři druhy invalidního důchodu: prvního, druhého a třetího stupně. Jak se liší výše důchodu dle přiznaného stupně invalidity?

O přiznaném stupni invalidity rozhoduje posudkový lékař místně příslušné OSSZ (Okresní správy sociálního zabezpečení). Lidé mající dlouhodobé zdravotní problémy si musí sami o invalidní důchod písemně zažádat. Ošetřující lékař může podání žádosti o invalidní důchod se svými pacienty konzultovat, ale vyřizovat invalidní důchod si musí lidé se zdravotními problémy sami. Pokud není žádost o invalidní důchod podána a kladně vyřízena, tak nelze ani při větším zdravotním omezení pobírat invalidní důchod na účet.

Výše invalidního důchodu se liší

Měsíční částka invalidního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu, získané době pojištění v celých letech a přiznaném stupni invalidity. Do doby pojištění se počítá získaná doba pojištění před přiznáním invalidity a dopočtená doba pojištění. Dopočtenou dobou pojištění je doba pojištění získána od vzniku invalidity do dosažení důchodového věku, přičemž pro účely invalidního důchodu se hodnotí důchodový věk bezdětné ženy stejného ročníku narození. V některých případech se dopočtená doba pojištění nepočítá plně, záleží na konkrétním průběhu pojištění.

Rozdílná výše invalidního důchodu

Invalidní důchod druhého stupně se od invalidního důchodu prvního stupně liší méně než by někteří žadatelé o invalidní důchod předpokládali. Invalidní důchod třetího stupně je však již výrazně vyšší než invalidní důchod druhého stupně.

Praktický příklad

Paní Pokorná má osobní vyměřovací základ ve výši 27 150 Kč. Paní Pokorná získá dobu pojištění včetně dopojištěné doby pojištění v rozsahu 42 let. Vypočítáme si, jak vysoký invalidní důchod by měla paní Pokorná v závislosti na přiznaném stupni invalidity.

  • Výpočtový základ je pro výpočet všech důchodů stejný, tedy 16 253 Kč. Do částky 12 423 Kč se osobní vyměřovací základ počítá ze 100 %, od 12 423 Kč se osobní vyměřovací základ paní Pokorné počítá z 26 %. Součet těchto dvou částek je výpočtový základ.
  • Základní výměra důchodu je pro všechny invalidní důchody stejná, a sice v roce 2017 ve výši 2 550 Kč.
  • Procentní výměra invalidního důchodu I. stupně je 3 414 Kč (16 253 Kč × (0,42 × koeficient pro invalidní důchod I. stupně 0,5). Procentní výměra invalidního důchodu II. stupně je 5 120 Kč (16 253 Kč × (0,42 × koeficient pro invalidní důchod II. stupně 0,75). Procentní výměra invalidního důchodu III. stupně je 10 240 Kč (16 253 Kč × (0,42 × koeficient pro invalidní důchod III. stupně 1,5).
  • Invalidní důchod I. stupně by byl 5 964 Kč (2 550 Kč + 3 414 Kč), druhého stupně 7 670 Kč (2 550 Kč + 5 120 Kč) a invalidní důchod III. stupně 12 790 Kč (2 550 Kč + 10 240 Kč).

Invalidní důchod v konkrétních případech je možno vypočítat v kalkulačce "Výpočet invalidního důchodu 2017"

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí