Jak ovlivňují výši penze odpracované roky?

štítky Penze Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Měsíční částka přiznaného starobního důchodu, řádného nebo předčasného, závisí nejenom na dosahovaných příjmech v rozhodném období, ale i na odpracovaných letech.

Výše státního důchodu se vypočítává z osobního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, a do výpočtové formule vstupuje i získaná doba pojištění. Do doby pojištění se počítají odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, a náhradní doby pojištění. Během čerpání náhradních dob pojištění není z příjmu odváděno sociální pojištění, přesto se toto období hodnotí pro důchodové účely. Mezi náhradní doba pojištění patří při splnění zákonných podmínek např. péče o dítě do 4 let věku, studium v zákonném rozsahu před rokem 2010.

Praktický příklad

Pan Malý měl v roce 2016 hrubou mzdu 22 000 Kč. Jeho čistá mzda, kterou obdržel na bankovní účet od svého zaměstnavatele byla 17 225 Kč. Z hrubé mzdy bylo panu Malému odvedeno sociální pojištění ve výši 1 430 Kč, zdravotní pojištění ve výši 990 Kč a záloha na dani z příjmu fyzických osob ve výši 2 355 Kč. Superhrubá mzda (hrubá mzda zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem na sociálním a zdravotním pojištění) byla 29 480 Kč. Zaměstnavatelé platí za zaměstnance 9 % z jeho hrubé mzdy na zdravotním pojištění a 25 % na sociálním pojištění. Pro důchodové účely se bude panu Malému počítat hrubá mzda ve výši 20 000 Kč.

Doba pojištění a důchod

Žadatelé o starobní důchod musí v roce 2017 získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 33 let, jinak jim nemůže být starobní důchod přiznán. Při výpočtu starobního důchodu následně platí, že čím vyšší doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. Při výpočtu starobního důchodu se doba pojištění počítá v celých ukončených letech.

Praktický příklad

Pan Novák má průměrnou mzdu za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) ve výši 28 480 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 43 let. Pan Černý má průměrnou mzdu za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) rovněž ve výši 28 480 Kč, ale získá dobu pojištění v rozsahu 44 let.

  • Dle legislativy roku 2017 bude mít pan Novák měsíční starobní důchod ve výši 13 256 Kč.
  • Pan Černý bude mít řádný starobní důchod vypočítaný v roce 2017 ve výši 13 505 Kč. Protože pan Černý získal dobu pojištění o jeden rok vyšší, tak má měsíční státní důchod při stejném příjmu vyšší o 249 Kč než pan Novák.

Pro konkrétní výpočet starobního důchodu lze použít kalkulačku "Výpočet důchodu v roce 2017".

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí