Jak vysoký je vdovský důchod?

štítky Penze Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

V případě úmrtí manžela (manželky) má vdova (vdovec) nárok na vdovský (vdovecký) důchod, jestliže zemřelému manželovi vznikl nárok na starobní důchod nebo invalidní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. Jak se počítá vdovský důchod?

Jestliže jsou splněny zákonné podmínky pro přiznání vdovského důchodu, potom se vdovský důchod pobírá jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek, kterými jsou např. péče o nezaopatřené dítě, péče o závislou osobu, invalidita třetího stupně nebo dosažení požadovaného věku.

Praktický příklad

Paní Novákové (35 let) zemřel manžel (37 let). Zemřelý pan Novák nesplnil podmínku pro přiznání starobního důchodu ani invalidního důchodu ani nezemřel následkem pracovního úrazu, proto nemůže být paní Novákové vdovský důchod přiznán. Pan Novák totiž nezískal potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu. Potřebná doba pojištění se liší dle věku. Občané starší 28 let musí získat dobu pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Pan Novák byl dlouhodobě nezaměstnaný a evidence na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti se do doby pojištění pro důchodové účely počítá do 55 let maximálně v rozsahu jednoho roku.

Výpočet vdovského důchodu

Vdovský (vdovecký) důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Výše základní výměry důchodu činí 2 550 Kč. Výše procentní výměry vdovského (vdoveckého) důchodu činí 50 % procentní výměru důchodu, který pobíral nebo na který by měl nárok zemřelý manžel.

Praktický příklad

Paní Černé (43 let) zemřel manžel (50 let). Panu Novákovi byl vypočítán invalidní důchod třetího stupně ve výši 13 080 Kč.

  • Invalidní důchod třetího stupně se skládá ze základní výměry ve výši 2 550 Kč a procentní výměry ve výši 10 530 Kč (13 080 Kč – 2 550 Kč).
  • Procentní výměra vdovského důchodu činí tedy 5 265 Kč (10 530 Kč × 50 %) a základní výměra 2 550 Kč. Měsíční vdovský důchod paní Černé bude tedy 7 815 Kč.

Protože paní Černá pečuje o nezapatřené děti, tak bude vdovský důchod pobírat i po uplynutí jednoho roku a vdovský důchod se jí bude každoročně valorizovat.

Přiznání starobního důchodu a vdovský důchod

V případě, že je vdově (vdovci) přiznán starobní důchod, potom se uplatňují pravidla pro souběh důchodů. Vyšší z důchodů náleží v plné výši a z nižšího důchodu se pobírá pouze polovina procentní výměry důchodu.

Výši vdovského důchodu v konkrétních případech je možné vypočítat v kalkulačce "Výpočet vdovského důchodu 2017".

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí