Důchod se počítá z příjmů od roku 1986

štítky Penze Studium čtení na 3 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Výši státního starobního důchodu ovlivňují příjmy, ze kterých bylo v produktivním věku zaplaceno sociální pojištění. Při výpočtu starobního důchodu v letošním roce se přitom hodnotí jednotlivé příjmy v letech 1986 až 2016. Jak se příjmy v různých letech přepočítávají?

Ze všech příjmů, které žadatel o starobní důchod od roku 1986 měl, se vypočítá osobní vyměřovací základ. Při výpočtu se však hodnotí pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Příjmy, které nepodléhají platbě sociálního pojištění, výši státního důchodu neovlivňují. Osobní vyměřovací základ potom je zjednodušeně řečeno průměrnou měsíční mzdou v současné hodnotě.

Jak porovnávat příjmy v různých letech?

Vlivem inflace je však hodnota stejného ročního příjmu v jednotlivých letech odlišná. Např. za 250 000 Kč v roce 2000 se koupilo více zboží a služeb než za 250 000 Kč v roce 2013. Aby bylo možné příjmy v jednotlivých letech porovnávat, tak je nutné převést dřívější příjmy na současnou úroveň. Při výpočtu starobního důchodu se tak roční příjmy v jednotlivých letech násobí příslušným koeficientem zohledňujícím inflaci. Uvedeným postupem lze po přepočítání ze všech příjmů vypočítat průměrnou měsíční mzdu v současné hodnotě, tzv. osobní vyměřovací základ. Měsíční výše státního důchodu následně závisí na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. Čím vyšší osobní vyměřovací základ a získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční státní důchod.

Přepočítací koeficienty pro jednotlivé roční příjmy

Rok Koeficient Rok Koeficient Rok Koeficient
1986 9,5248 1997 2,6394 2007 1,3114
1987 9,3296 1998 2,4144 2008 1,2127
1988 9,1216 1999 2,2308 2009 1,1719
1989 8,9058 2000 2,0928 2010 1,1511
1990 8,5914 2001 1,9284 2011 1,1251
1991 7,445 2002 1,7969 2012 1,0899
1992 6,0791 2003 1,6835 2013 1,0899
1993 4,8533 2004 1,5788 2014 1,0711
1994 4,0939 2005 1,501 2015 1,0396
1995 3,4546 2006 1,408 2016 1
1996 2,9177

Praktický příklad

Za celý rok 2000 měl pan Novák vyměřovací základ (roční příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění) ve výši 144 000 Kč, za rok 2005 ve výši 216 000 Kč a za rok 2010 ve výši 288 000 Kč. Který z uvedených tří roků ovlivní výši státního důchodu panu Novákovi při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 nejvíce?

  • Roční příjem z roku 2000 ve výši 144 000 Kč má při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 hodnotu 301 364 Kč (144 000 Kč × 2,0928).
  • Roční příjem z roku 2005 ve výši 216 000 Kč má při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 hodnotu 324 216 Kč (216 000 Kč × 1,5010).
  • Roční příjem z roku 2010 ve výši 288 000 Kč má při výpočtu starobního důchodu v roce 2017 hodnotu 331 517 Kč (288 000 Kč × 1,1511).

Osobní vyměřovací základ v konkrétních případech si můžete vypočítat v naší kalkulačce "Kalkulačka průměrné mzdy za odpracované roky pro výpočet důchodu v roce 2017". V kalkulačce se uvádí i vyloučené dny, což jsou např. dny nemoci. Vyloučené dny brání snížení průměrné mzdy za odpracované roky.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí