Z důchodového hlediska je práce během studia přínosná

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Přestože mají studenti do penze velmi daleko a na důchodové záležitosti většina z nich nemyslí, tak pracující studenti získají proti svým nepracujícím spolužákům vyšší dobu pojištění, díky čemuž mohou mít vyšší státní důchod v penzi.

Do konce roku 2009 patřilo studium v zákonném rozsahu mezi náhradní dobu pojištění a započítávalo se pro důchodové účely do doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu. Od roku 2010 však již studium není náhradní dobou pojištění. Z důvodu nezapočítání studia získají tedy současní vysokoškoláci nižší dobu pojištění než jejich rodiče.

Práce se do doby pojištění počítá

Získaná doba pojištění ovlivňuje výši státního důchodu více než by někteří žadatelé o starobní důchod očekávali. Čím vyšší doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. S ohledem na výši starobního důchodu je tedy pro studenty, zejména vysokoškoláky, vhodné mít během studia příjem, ze kterého by odváděli důchodové pojištění a tato odpracovaná doba by se jim počítala do doby pojištění pro důchodové účely.

Praktický příklad

Studentka vysoké školy slečna Králová si přivydělává na zkrácený úvazek. Z hrubé mzdy na zkrácený úvazek se vždy platí sociální (důchodové) pojištění, a proto celá doba práce na zkrácený úvazek se bude paní Králové započítávat do doby pojištění pro výpočet starobního důchodu.

Spolužák Černý si rovněž během vysokoškolského studia přivydělává. Vždy však pouze na dohodu o provedení práce pro různé zaměstnavatele s různě vysokou měsíční odměnou. Do doby pojištění pro důchodové účely se bude studentovi Černému započítávat období, kdy měsíční odměna z dohody o provedení práce činila 10 001 Kč a více. Z měsíční odměny z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně se totiž sociální pojištění neplatí. Pokud není z příjmu placeno sociální pojištění, potom se toto období nehodnotí do doby pojištění pro důchodové účely.

Nízká doba pojištění – brzda pro přiznání předčasného důchodu

Doba pojištění je nutná i k přiznání státního starobního důchodu. Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán. Potřebná doba pojištění se přitom každoročně o rok zvyšuje a od roku 2019 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu minimálně 35 let. Stejná doba pojištění je přitom nutná k přiznání řádného starobního důchodu i předčasného důchodu. Z důvodu dřívějšího odchodu do předčasného důchodu se nutná doba pojištění k přiznání státního důchodu nesnižuje. Lidé, kteří mají nízkou dobu pojištění a k dosažení řádného důchodového věku ji sotva splní, tak nemohou využít odchodu do předčasného důchodu, neboť v tomto věku nesplňují potřebnou dobu pojištění, a proto musí pracovat až do dosažení řádného důchodového věku.

Petr Gola

Další články k tématu Studenti a daně

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí